All Posts By

Dominik Jańczewski

Influence of lipid bilayer composition on the activity of antimicrobial quaternary ammonium ionenes, the interplay of intrinsic lipid curvature and polymer hydrophobicity, the role of cardiolipin

By D Janczewski, osiagniecia, publikacje 2021

W czasopiśmie Colloids and Surfaces B (vol 207,  112016) ukazała się nasza nowa publikacja: „Influence of lipid bilayer composition on the activity of antimicrobial quaternary ammonium ionenes, the interplay of intrinsic lipid curvature and polymer hydrophobicity, the role of cardiolipin.”

by: Rafał J. Kopiasz, Alicja Rukasz, Karolina Chreptowicz, Rafał Podgórski, Aleksandra Kuźmińska, Jolanta Mierzejewska, Waldemar Tomaszewski, Tomasz Ciach, Dominik Jańczewski

Highlights:

• Series of ionenes with substantial bioactivity against model microorganisms.

• An unusual drop of activity following increase of polymer hydrophobicity.

• Vesicles containing cardiolipin are sensitive toward more hydrophilic ionenes.

• For certain vesicles and concentrations hydrophobic ionenes can reduce release of a dye.

Nowy projekt NCN w naszym zespole

By D Janczewski, osiagniecia

Zaczynamy realizację nowego projektu NCN Opus „Metoda kontrolowanej modyfikacji polimerów na etapie „post-polimeryzacji” i jej zastosowanie do otrzymywania polimerowych czynników zaburzających strukturę ściany komórkowej (ConPPM)„. Kierownikiem Projektu jest Dominik Jańczewski, prof PW.

W projekcie ConPPM opracowujemy nowe techniki modyfikacji polimerów (PPM) i staramy się zrozumieć mechanizmy reaktywności sąsiadujących centrów ulokowanych wzdłuż łańcucha polimerowego. Pozwoli to na opracowanie metod na prowadzenie procesu PPM w sposób kontrolowany, związany ze ściśle zdefiniowaną architektury produktu polimerowego. Dodatkowym zadaniem projektu będzie weryfikacja przydatności otrzymanych materiałów do wybranych zastosowań biomedycznych, w których dobrze zdefiniowana architektura molekularna jest kluczowym parametrem odpowiedzialnym za aktywność biologiczną. Szczególnie interesują nas polimery przeciwbakteryjne.

więcej informacji na stronie projektu

ConPPM

 

 

Controlled post-polymerization modification through modulation of repeating unit reactivity: Proof of concept discussed using linear polyethylenimine example

By D Janczewski, osiagniecia, publikacje 2021

Nasza nowa publikacja ukazała się właśnie w czasopiśmie Polymer

Highlights

• Controlled post-polymerization modification method leading to well-defined product

• Reactivity modulation of polymer repeating units

• The influence of field effect on PEI alkylation process

• Numerical simulation of controlled post-polymerization modification

Oferujemy 2 stypendia doktoranckie w projekcie NCN Opus

By D Janczewski

Oferujemy 2 stypendia doktoranckie w projekcie NCN Opus: „Metoda kontrolowanej modyfikacji polimerów na etapie „post-polimeryzacji” i jej zastosowanie do otrzymywania polimerowych czynników zaburzających strukturę ściany komórkowej (ConPPM)”  Kierownik projektu: Dominik Jańczewski

W projekcie ConPPM opracowujemy nowe techniki modyfikacji polimerów (PPM) i staramy się zrozumieć mechanizmy reaktywności sąsiadujących centrów ulokowanych wzdłuż łańcucha polimerowego. Pozwoli to na opracowanie metod na prowadzenie procesu PPM w sposób kontrolowany, związany ze ściśle zdefiniowaną architektury produktu polimerowego. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej:

dominik.janczewski@pw.edu.pl

http://biomat.ch.pw.edu.pl/projekty/ConPPM/

Szukamy entuzjastów nauki najlepiej zainteresowanych zagadnieniami syntezy organicznej, chemii polimerów lub biochemii membrany komórkowej.

Więcej o wymaganiach konkursu

 

Regulation of Lipid Bilayer Ion Permeability by Antibacterial Polymethyloxazoline‐Polyethyleneimine Copolymers

By publikacje 2021

Ukazała się nasza nowa publikacja w ChemBioChem DOI: 10.1002/cbic.202000656

Dominika Kozon, Piotr Bednarczyk, Adam Szewczyk, Dominik Jańczewski

Regulation of Lipid Bilayer Ion Permeability by Antibacterial Polymethyloxazoline‐Polyethyleneimine Copolymers

The black lipid membrane technique was used to investigate the membrane‐permeabilization abilities of a series of amphiphilic antimicrobial polymers. The most potent antibacterial polymer induces step‐like current behavior typical for an ion‐channel.

Obrona pracy doktorskiej Moniki Budnickiej

By osiagniecia

W dniu 27 listopada 2020 r. sukcesem zakończyła się publiczna obrona pracy doktorskiej dr inż. Moniki Budnickiej, GRATULUJEMY!

Praca nosi tytuł: „Otrzymywanie i charakteryzacja rusztowań z polilaktydu do regeneracji kości gąbczastej”, promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki, a promotorem pomocniczym  dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur.

Hydrophilic Quaternary Ammonium Ionenes – Is There an Influence of Backbone Flexibility and Topology on Antibacterial Properties?

By publikacje 2020

Ukazała się nasza nowa publikacja w macromolecular Bioscience

Kopiasz, R. J.; Tomaszewski, W.; Kuźmińska, A.; Chreptowicz, K.; Mierzejewska, J.; Ciach, T.; Jańczewski, D.

Hydrophilic Quaternary Ammonium Ionenes – Is There an Influence of Backbone Flexibility and Topology on Antibacterial Properties?

Macromol. Biosci. 2020, 6, 2000063.

https://doi.org/10.1002/mabi.202000063 

Konkurs – doktorant stypendysta w projekcie PoCoDi

By Uncategorized

Poszukujemy entuzjastów, lubiących pracę w multidyscyplinarnym zespole na pograniczu chemii, mikrobiologii i biofizyki. Główne zadania badawcze to synteza polimerowych czynników przeciwbakteryjnych, badania ich interakcji z modelowymi membranami komórkowymi, fizykochemiczna charakterystyka oddziaływań polimer – błona komórkowa oraz badania mikrobiologiczne.

więcej informacji

Nasza publikacja na okładce Macromolecular Bioscience

By D Janczewski, osiagniecia, publikacje 2019

Nasza nowa publikacja „Amphiphilic PMOX-PEI Copolymers: Interaction with Lipid Bilayer and Antibacterial Properties”  została uhonorowana na okładce Macromolecular Bioscience

Gratulacje dla autorów: Kozon, D.; Mierzejewska, J.; Kobiela, T.; Grochowska, A.; Dudnyk, K.; Głogowska, A.; Sobiepanek, A.; Kuźmińska, A.; Ciach, T.; Augustynowicz-Kopeć, E.; Jańczewski, D . Macromol. Biosci. 2019, 19, 1900254.