All Posts By

Dominik Jańczewski

Obrona pracy doktorskiej Dominiki Kozon

By osiagniecia

W dniu 6 października 2020 r. sukcesem zakończyła się publiczna obrona pracy doktorskiej dr inż. Dominiki Kozon, GRATULUJEMY!

Praca nosi tytuł: „Nowe polimery antybakteryjne zaburzające ciągłość dwuwarstwy lipidowej, badania mechanizmów aktywności i regulacji przewodnictwa jonowego”, promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Dominik Jańczewski.

Stypendium doktoranckie w projekcie NCN Opus 2023

By D Janczewski

Konkurs na stypendium doktoranckie w projekcie Narodowego Centrum Nauki  

Metoda kontrolowanej modyfikacji polimerów na etapie „post-polimeryzacji” i jej zastosowanie do otrzymywania polimerowych czynników zaburzających strukturę ściany komórkowej (ConPPM)

Chemiczna modyfikacja polimerów po etapie polimeryzacji (post polymerization modification, PPM) jest ważnym narzędziem, pozwalającym na zmiany w strukturze makromolekuł. Są to zmiany zazwyczaj nieosiągalne innymi metodami. W projekcie ConPPM opracowujemy nowe techniki modyfikacji polimerów (PPM) i staramy się zrozumieć mechanizmy reaktywności sąsiadujących centrów ulokowanych wzdłuż łańcucha polimerowego. Pozwoli to na opracowanie metod prowadzenia procesu PPM w sposób kontrolowany, umożliwiający otrzymanie ściśle zdefiniowanej architektury produktu polimerowego. Dodatkowym zadaniem projektu będzie weryfikacja przydatności otrzymanych materiałów do wybranych zastosowań biomedycznych (ze szczególnym uwzględnieniem właściwości przeciwbakteryjnych), w których dobrze zdefiniowana architektura molekularna jest kluczowym parametrem odpowiedzialnym za aktywność biologiczną. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej:

dominik.janczewski@pw.edu.pl

http://biomat.ch.pw.edu.pl/projekty/ConPPM/

Wymagania:

  • ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku: chemia, technologia chemiczna, biotechnologia, inżynieria materiałowa lub pokrewnych, nie później niż do 15 września 2023,
  • silna motywacja do pracy i kariery naukowej,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury specjalistycznej oraz redagowanie tekstów naukowych,
  • ukończony proces rekrutacji do szkoły doktorskiej Politechniki Warszawskiej nie później niż do 1 października 2023,
  • zainteresowanie zagadnieniami syntezy organicznej, chemii polimerów lub biochemii membrany komórkowej będą dodatkowymi atutami.

Oferujemy:

Pracę w interdyscyplinarnym zespole entuzjastów, ratowanie ludzkości przed antybiotykoopornymi bakteriami oraz stypendium w ramach szkoły doktorskiej PW https://sd.pw.edu.pl/ + stypendium z grantu.

Wybór kandydata odbędzie się w trzech etapach:

1 – ocena na podstawie przesłanych dokumentów (do 30 czerwca 2023),

2 – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami (do 7 lipca 2023),

3 – kwalifikacja do szkoły doktorskiej (lipiec – wrzesień 2023), w trzecim etapie uczestniczy tylko jeden kandydat,

termin rozpoczęcia pracy badawczej: październik 2023.

Wymagane dokumenty: (1) list motywacyjny, życiorys naukowy wraz z listą publikacji (z dopiskiem: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”); (2) odpis dyplomu pierwszego stopnia studiów; (3) spis przedmiotów realizowanych podczas studiów wraz z ocenami; (4) dane kontaktowe osoby, która mogłaby udzielić referencji (np. promotora pracy magisterskiej). Dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres dominik.janczewski@pw.edu.pl do dnia 30 czerwca 2023.

Stypendium doktoranckie w projekcie NCN Opus – wydłużony termin

By D Janczewski

Oferujemy stypendium doktoranckie w projekcie NCN Opus: „Metoda kontrolowanej modyfikacji polimerów na etapie „post-polimeryzacji” i jej zastosowanie do otrzymywania polimerowych czynników zaburzających strukturę ściany komórkowej (ConPPM)”  Kierownik projektu: Dominik Jańczewski

W projekcie ConPPM opracowujemy nowe techniki modyfikacji polimerów (PPM) i staramy się zrozumieć mechanizmy reaktywności sąsiadujących centrów ulokowanych wzdłuż łańcucha polimerowego. Pozwoli to na opracowanie metod na prowadzenie procesu PPM w sposób kontrolowany, związany ze ściśle zdefiniowaną architektury produktu polimerowego. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej:

dominik.janczewski@pw.edu.pl

http://biomat.ch.pw.edu.pl/projekty/ConPPM/

Szukamy entuzjastów nauki zainteresowanych zagadnieniami syntezy organicznej, chemii polimerów lub biochemii membrany komórkowej.

Więcej o wymaganiach konkursu

Termin składania dokumentów wydłużony do 14.08.2022

Influence of lipid bilayer composition on the activity of antimicrobial quaternary ammonium ionenes, the interplay of intrinsic lipid curvature and polymer hydrophobicity, the role of cardiolipin

By D Janczewski, osiagniecia, publikacje 2021

W czasopiśmie Colloids and Surfaces B (vol 207,  112016) ukazała się nasza nowa publikacja: „Influence of lipid bilayer composition on the activity of antimicrobial quaternary ammonium ionenes, the interplay of intrinsic lipid curvature and polymer hydrophobicity, the role of cardiolipin.”

by: Rafał J. Kopiasz, Alicja Rukasz, Karolina Chreptowicz, Rafał Podgórski, Aleksandra Kuźmińska, Jolanta Mierzejewska, Waldemar Tomaszewski, Tomasz Ciach, Dominik Jańczewski

Highlights:

• Series of ionenes with substantial bioactivity against model microorganisms.

• An unusual drop of activity following increase of polymer hydrophobicity.

• Vesicles containing cardiolipin are sensitive toward more hydrophilic ionenes.

• For certain vesicles and concentrations hydrophobic ionenes can reduce release of a dye.

Nowy projekt NCN w naszym zespole

By D Janczewski, osiagniecia

Zaczynamy realizację nowego projektu NCN Opus „Metoda kontrolowanej modyfikacji polimerów na etapie „post-polimeryzacji” i jej zastosowanie do otrzymywania polimerowych czynników zaburzających strukturę ściany komórkowej (ConPPM)„. Kierownikiem Projektu jest Dominik Jańczewski, prof PW.

W projekcie ConPPM opracowujemy nowe techniki modyfikacji polimerów (PPM) i staramy się zrozumieć mechanizmy reaktywności sąsiadujących centrów ulokowanych wzdłuż łańcucha polimerowego. Pozwoli to na opracowanie metod na prowadzenie procesu PPM w sposób kontrolowany, związany ze ściśle zdefiniowaną architektury produktu polimerowego. Dodatkowym zadaniem projektu będzie weryfikacja przydatności otrzymanych materiałów do wybranych zastosowań biomedycznych, w których dobrze zdefiniowana architektura molekularna jest kluczowym parametrem odpowiedzialnym za aktywność biologiczną. Szczególnie interesują nas polimery przeciwbakteryjne.

więcej informacji na stronie projektu

ConPPM

 

 

Controlled post-polymerization modification through modulation of repeating unit reactivity: Proof of concept discussed using linear polyethylenimine example

By D Janczewski, osiagniecia, publikacje 2021

Nasza nowa publikacja ukazała się właśnie w czasopiśmie Polymer

Highlights

• Controlled post-polymerization modification method leading to well-defined product

• Reactivity modulation of polymer repeating units

• The influence of field effect on PEI alkylation process

• Numerical simulation of controlled post-polymerization modification

Oferujemy 2 stypendia doktoranckie w projekcie NCN Opus

By D Janczewski

Oferujemy 2 stypendia doktoranckie w projekcie NCN Opus: „Metoda kontrolowanej modyfikacji polimerów na etapie „post-polimeryzacji” i jej zastosowanie do otrzymywania polimerowych czynników zaburzających strukturę ściany komórkowej (ConPPM)”  Kierownik projektu: Dominik Jańczewski

W projekcie ConPPM opracowujemy nowe techniki modyfikacji polimerów (PPM) i staramy się zrozumieć mechanizmy reaktywności sąsiadujących centrów ulokowanych wzdłuż łańcucha polimerowego. Pozwoli to na opracowanie metod na prowadzenie procesu PPM w sposób kontrolowany, związany ze ściśle zdefiniowaną architektury produktu polimerowego. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej:

dominik.janczewski@pw.edu.pl

http://biomat.ch.pw.edu.pl/projekty/ConPPM/

Szukamy entuzjastów nauki najlepiej zainteresowanych zagadnieniami syntezy organicznej, chemii polimerów lub biochemii membrany komórkowej.

Więcej o wymaganiach konkursu

 

Regulation of Lipid Bilayer Ion Permeability by Antibacterial Polymethyloxazoline‐Polyethyleneimine Copolymers

By publikacje 2021

Ukazała się nasza nowa publikacja w ChemBioChem DOI: 10.1002/cbic.202000656

Dominika Kozon, Piotr Bednarczyk, Adam Szewczyk, Dominik Jańczewski

Regulation of Lipid Bilayer Ion Permeability by Antibacterial Polymethyloxazoline‐Polyethyleneimine Copolymers

The black lipid membrane technique was used to investigate the membrane‐permeabilization abilities of a series of amphiphilic antimicrobial polymers. The most potent antibacterial polymer induces step‐like current behavior typical for an ion‐channel.

Obrona pracy doktorskiej Moniki Budnickiej

By osiagniecia

W dniu 27 listopada 2020 r. sukcesem zakończyła się publiczna obrona pracy doktorskiej dr inż. Moniki Budnickiej, GRATULUJEMY!

Praca nosi tytuł: „Otrzymywanie i charakteryzacja rusztowań z polilaktydu do regeneracji kości gąbczastej”, promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki, a promotorem pomocniczym  dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur.

Hydrophilic Quaternary Ammonium Ionenes – Is There an Influence of Backbone Flexibility and Topology on Antibacterial Properties?

By publikacje 2020

Ukazała się nasza nowa publikacja w macromolecular Bioscience

Kopiasz, R. J.; Tomaszewski, W.; Kuźmińska, A.; Chreptowicz, K.; Mierzejewska, J.; Ciach, T.; Jańczewski, D.

Hydrophilic Quaternary Ammonium Ionenes – Is There an Influence of Backbone Flexibility and Topology on Antibacterial Properties?

Macromol. Biosci. 2020, 6, 2000063.

https://doi.org/10.1002/mabi.202000063