Category

osiagniecia

Influence of lipid bilayer composition on the activity of antimicrobial quaternary ammonium ionenes, the interplay of intrinsic lipid curvature and polymer hydrophobicity, the role of cardiolipin

By D Janczewski, osiagniecia, publikacje 2021

W czasopiśmie Colloids and Surfaces B (vol 207,  112016) ukazała się nasza nowa publikacja: „Influence of lipid bilayer composition on the activity of antimicrobial quaternary ammonium ionenes, the interplay of intrinsic lipid curvature and polymer hydrophobicity, the role of cardiolipin.”

by: Rafał J. Kopiasz, Alicja Rukasz, Karolina Chreptowicz, Rafał Podgórski, Aleksandra Kuźmińska, Jolanta Mierzejewska, Waldemar Tomaszewski, Tomasz Ciach, Dominik Jańczewski

Highlights:

• Series of ionenes with substantial bioactivity against model microorganisms.

• An unusual drop of activity following increase of polymer hydrophobicity.

• Vesicles containing cardiolipin are sensitive toward more hydrophilic ionenes.

• For certain vesicles and concentrations hydrophobic ionenes can reduce release of a dye.

Nowy projekt NCN w naszym zespole

By D Janczewski, osiagniecia

Zaczynamy realizację nowego projektu NCN Opus „Metoda kontrolowanej modyfikacji polimerów na etapie „post-polimeryzacji” i jej zastosowanie do otrzymywania polimerowych czynników zaburzających strukturę ściany komórkowej (ConPPM)„. Kierownikiem Projektu jest Dominik Jańczewski, prof PW.

W projekcie ConPPM opracowujemy nowe techniki modyfikacji polimerów (PPM) i staramy się zrozumieć mechanizmy reaktywności sąsiadujących centrów ulokowanych wzdłuż łańcucha polimerowego. Pozwoli to na opracowanie metod na prowadzenie procesu PPM w sposób kontrolowany, związany ze ściśle zdefiniowaną architektury produktu polimerowego. Dodatkowym zadaniem projektu będzie weryfikacja przydatności otrzymanych materiałów do wybranych zastosowań biomedycznych, w których dobrze zdefiniowana architektura molekularna jest kluczowym parametrem odpowiedzialnym za aktywność biologiczną. Szczególnie interesują nas polimery przeciwbakteryjne.

więcej informacji na stronie projektu

ConPPM

 

 

Kinetics of Polycondensation of Citric Acid with Glycerol Based on a Genetic Algorithm

By A Gadomska, osiagniecia, P Ruskowski, publikacje 2021

Ukazała się najnowsza praca Zespołu zatytułowana „Kinetics of polycondensation of citric acid with glicerol based on genetic algoritm” w czasopiśmie Organic Procesess Research & Development (Org. Process Res. Dev. 2021, 25, 2, 271–281).  W pracy pokazano nietypowe podejście do wyznaczania kinetyki reakcji z zastosowanie algorytmu genetycznego. Wyniki prezentowane w artykule powstały w ramach projektu Miniatura 3 (PolCyt), kierowanego przez dr inż. Agnieszkę Gadomską-Gajadhur.

New polyester biodegradable scaffolds for chondrocyte culturing: Preparation, properties, and biological activity

By A Gadomska, osiagniecia, publikacje 2021

Gadomska-Gajadhur Agnieszka (PW), Kruk Aleksandra (WUM), Dulnik Judyta (IPPT PAN) i Chwojnowski Andrzej (IBIB PAN) opublikowali pracę zatytułowaną „New polyester biodegradable scaffolds for chondrocyte culturing: Preparation, properties, and biological activity” w: Journal of Applied Polymer Science (vol. 138, nr 13, 2021, ss. 50089, DOI:10.1002/app.50089 ). Praca opisuje badania komórkowe z wykorzystaniem chondrocytów natywnych pozyskanych od pacjentów na rusztowaniach komórkowych z PLA. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

Original method of imprinting pores in scaffolds for tissue engineering

By A Gadomska, osiagniecia, P Ruskowski, publikacje 2021

W styczniowym numerze czasopisma Polymers for Advanced Technologies ukazała się najnowsza publikacja Zespołu pt.: „Original method of imprinting pores in scaffolds for tissue engineering”. Autorami pracy są: A. Kruk (WUM), A. Gadomska-Gajadhur (PW), P. Ruśkowski (PW), P. Sajkiewicz (IPPT PAN), J. Dulnik (IPPT PAN) oraz A. Chwojnowski (IBIB PAN). Praca dotyczy orginalnej metody wytwarzania porów o zaprogramowanej morfologii z wykorzystaniem nanowłóknin żelatynowych. Zapraszamy do lektury (DOI: 10.1002/pat.5091).

Pierwszy projekt dotyczący biomateriałów z badaniami na zwierzętach

By A Gadomska, osiagniecia

W latach 2021-23 w zespole BioMat będzie realizowany projekt „Porowate, biodegradowalne implanty do regeneracji kości gąbczastej”. Kierownikiem Projektu jest dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur. W projekcie zostaną opracowane dwa typy rusztowań komórkowych dedykowanych leczeniu ubytków kostnych. Pierwszy to materiał przeznaczony do wypełnienia kanałów kostnych w rekonstrukcji ACL. Drugi to ciekłe wypełnienie kostne do zapobiegania złamaniom osteoporotycznym. Obydwa implanty będą wszczepiane do dużego modelu zwierzęcego – owcy wrzosówki. Zapraszamy do śledzenia strony projektu i facebooka.

Controlled post-polymerization modification through modulation of repeating unit reactivity: Proof of concept discussed using linear polyethylenimine example

By D Janczewski, osiagniecia, publikacje 2021

Nasza nowa publikacja ukazała się właśnie w czasopiśmie Polymer

Highlights

• Controlled post-polymerization modification method leading to well-defined product

• Reactivity modulation of polymer repeating units

• The influence of field effect on PEI alkylation process

• Numerical simulation of controlled post-polymerization modification

Obrona pracy doktorskiej Moniki Budnickiej

By osiagniecia

W dniu 27 listopada 2020 r. sukcesem zakończyła się publiczna obrona pracy doktorskiej dr inż. Moniki Budnickiej, GRATULUJEMY!

Praca nosi tytuł: „Otrzymywanie i charakteryzacja rusztowań z polilaktydu do regeneracji kości gąbczastej”, promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki, a promotorem pomocniczym  dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur.

OPTIMIZING THE CONDITIONS OF PGSu SYNTHESIS BY SIMPLEX METHOD

By A Gadomska, osiagniecia, P Ruskowski, Uncategorized

Ukazała się nowa publikacja pt.” OPTIMIZING THE CONDITIONS OF PGSu SYNTHESIS BY SIMPLEX METHOD” autorstwa Michała Wrzecionka, Joanny Howis, Pawła Ruśkowskiego i  Agnieszki Gadomskiej-Gajadhur. W publikacji wykorzystano metodę sipleksów do wyznaczenia optymalnych warunków syntezy poli(bursztynianu glicerolu). Badania realizowano w ramach Diamentowego Grantu, którego kierownikiem jest Michał Wrzecionek.  Zapraszamy do zapoznania się z nią: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/132535/edition/115800/content

Wewnętrzne życie szminki – wpływ wosków i olejów na stabilność kosmetyków w formie sztyftu

By A Gadomska, osiagniecia, publikacje 2020

Ukazała się nowa publikacja w czasopiśmie Polish Journal of Cosmetology (23(1), 18-22) autorstwa Anny Laudańskiej-Maj (Bell PPHU) oraz Agnieszki Gadomskiej-Gajadhur (WCh PW) zatytułowana ” Wewnętrzne życie szminki – wpływ wosków i olejów na
stabilność kosmetyków w formie sztyftu
„. Praca opisuje procesy wewnętrzne zachodzące  szminkach w całym cyklu ich „życia”. Zachęcamy do przeczytania.