Category

osiagniecia

Obrona pracy doktorskiej Dominiki Kozon

By osiagniecia

W dniu 6 października 2023 r. sukcesem zakończyła się publiczna obrona pracy doktorskiej dr inż. Dominiki Kozon, GRATULUJEMY!

Praca nosi tytuł: „Nowe polimery antybakteryjne zaburzające ciągłość dwuwarstwy lipidowej, badania mechanizmów aktywności i regulacji przewodnictwa jonowego”, promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Dominik Jańczewski.

Influence of lipid bilayer composition on the activity of antimicrobial quaternary ammonium ionenes, the interplay of intrinsic lipid curvature and polymer hydrophobicity, the role of cardiolipin

By D Janczewski, osiagniecia, publikacje 2021

W czasopiśmie Colloids and Surfaces B (vol 207,  112016) ukazała się nasza nowa publikacja: „Influence of lipid bilayer composition on the activity of antimicrobial quaternary ammonium ionenes, the interplay of intrinsic lipid curvature and polymer hydrophobicity, the role of cardiolipin.”

by: Rafał J. Kopiasz, Alicja Rukasz, Karolina Chreptowicz, Rafał Podgórski, Aleksandra Kuźmińska, Jolanta Mierzejewska, Waldemar Tomaszewski, Tomasz Ciach, Dominik Jańczewski

Highlights:

• Series of ionenes with substantial bioactivity against model microorganisms.

• An unusual drop of activity following increase of polymer hydrophobicity.

• Vesicles containing cardiolipin are sensitive toward more hydrophilic ionenes.

• For certain vesicles and concentrations hydrophobic ionenes can reduce release of a dye.

Nowy projekt NCN w naszym zespole

By D Janczewski, osiagniecia

Zaczynamy realizację nowego projektu NCN Opus „Metoda kontrolowanej modyfikacji polimerów na etapie „post-polimeryzacji” i jej zastosowanie do otrzymywania polimerowych czynników zaburzających strukturę ściany komórkowej (ConPPM)„. Kierownikiem Projektu jest Dominik Jańczewski, prof PW.

W projekcie ConPPM opracowujemy nowe techniki modyfikacji polimerów (PPM) i staramy się zrozumieć mechanizmy reaktywności sąsiadujących centrów ulokowanych wzdłuż łańcucha polimerowego. Pozwoli to na opracowanie metod na prowadzenie procesu PPM w sposób kontrolowany, związany ze ściśle zdefiniowaną architektury produktu polimerowego. Dodatkowym zadaniem projektu będzie weryfikacja przydatności otrzymanych materiałów do wybranych zastosowań biomedycznych, w których dobrze zdefiniowana architektura molekularna jest kluczowym parametrem odpowiedzialnym za aktywność biologiczną. Szczególnie interesują nas polimery przeciwbakteryjne.

więcej informacji na stronie projektu

ConPPM

 

 

Controlled post-polymerization modification through modulation of repeating unit reactivity: Proof of concept discussed using linear polyethylenimine example

By D Janczewski, osiagniecia, publikacje 2021

Nasza nowa publikacja ukazała się właśnie w czasopiśmie Polymer

Highlights

• Controlled post-polymerization modification method leading to well-defined product

• Reactivity modulation of polymer repeating units

• The influence of field effect on PEI alkylation process

• Numerical simulation of controlled post-polymerization modification

Obrona pracy doktorskiej Moniki Budnickiej

By osiagniecia

W dniu 27 listopada 2020 r. sukcesem zakończyła się publiczna obrona pracy doktorskiej dr inż. Moniki Budnickiej, GRATULUJEMY!

Praca nosi tytuł: „Otrzymywanie i charakteryzacja rusztowań z polilaktydu do regeneracji kości gąbczastej”, promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki, a promotorem pomocniczym  dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur.

Poly-L-lactide scaffolds with super pores obtained by freeze-extraction method

By A Gadomska, osiagniecia, P Ruskowski, publikacje 2020

Pojawiła się nowa publikacja pt: Poly-L-lactide scaffolds with super pores obtained by  freeze-extraction method” w czasopiśmie Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials autorstwa Moniki Budnickiej, Doroty Kołbuk (IPPT PAN), dr Pawła Ruśkowskiego i dr Agnieszki Gadomskiej-Gajadhur. Praca dotyczy modyfikacji polilaktydowych substytutów kostnych za pomocą polimetakrylanów. W artykule opisano wpływ powłoki na morfologię, właściwości oraz opowiedz komórek kostnych. Zachęcamy do lektury.

link do publikacji

Kinetics of Polycondensation of Sebacic Acid with Glycerol

By A Gadomska, osiagniecia, P Ruskowski, publikacje 2020

Pracownicy Zespołu BioMatu dr inż Paweł Ruśkowski oraz dr inż Agnieszka Gadomska-Gajadhur opublikowali pracę zatytułowaną „Kinetics of Polycondensation of Sebacic Acid with Glycerol”. Praca powstała w ramach projektu Diamentowy Grant kierowanego przez doktoranta Michała Wrzecionka z Zespołu BioMat . Obliczenia kinetyczne zostały wykonane przez Grzegorza Matyszczaka z Katedry Technologii Chemicznej. Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.

link do publikacji

 

Manufacturing of substitutes for spongy bone with increased absorbability

By A Gadomska, osiagniecia, P Ruskowski, publikacje 2020

Ukazała się nowa publikacja zespołu BioMatu w czasopiśmie Chemical and Process Engineering pt.: „Manufacturing of substitutes for spongy bone with increased absorbability „. Praca dotyczy otrzymywania substytutów kości gąbczastej o zwiększonej nasiąkliwości. Ten efekt uzyskano przez wprowadzenie powłoki z Eudragitu®. Zachęcamy do zapoznania się z pracą autorstwa Moniki Budnickiej, Agnieszki Gadomskiej-Gajadhur oraz Pawła Ruśkowskiego.

DOI: 10.24425/cpe.2019.130215

 

Nowa publikacja w POLYMERS

By A Gadomska, osiagniecia, publikacje 2019

Ukazała się nowa publikacja zespołu BioMatu w czasopiśmie POLYMERS (IF  3.164) pt.: „Poly(Glycerol Sebacate)–Poly(l-Lactide) Nonwovens. Towards Attractive Electrospun Material for Tissue Engineering. Praca powstała we współpracy z zespołem profesora Sajkiewicza z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN. W pracy opisano wyniki dotyczące otrzymywania nanowłóknin z poliestrów z dodatkiem poli(sebacynianu glicerolu) oraz ocenę ich cytotoksyczności wobec linii komórkowych.  Zachęcamy do zapoznania się z pracą autorstwa Piotra Denisa, Michała Wrzecionka, Agnieszki Gadomskiej-Gajadhur oraz Pawła Sajkiewicza.

https://doi.org/10.3390/polym11122113

 

Nasza publikacja na okładce Macromolecular Bioscience

By D Janczewski, osiagniecia, publikacje 2019

Nasza nowa publikacja „Amphiphilic PMOX-PEI Copolymers: Interaction with Lipid Bilayer and Antibacterial Properties”  została uhonorowana na okładce Macromolecular Bioscience

Gratulacje dla autorów: Kozon, D.; Mierzejewska, J.; Kobiela, T.; Grochowska, A.; Dudnyk, K.; Głogowska, A.; Sobiepanek, A.; Kuźmińska, A.; Ciach, T.; Augustynowicz-Kopeć, E.; Jańczewski, D . Macromol. Biosci. 2019, 19, 1900254.