Chemia bioorganiczna

Prowadzący

Dr hab. inż. Dominik Jańczewski, prof. PW

dr inż. Magdalena Popławska – laboratorium

Grupa MS Teams

Chemia Bioorganiczna

Konsultacje

środa 16.00-18.00, p. 28 (Pawilon, Gmach Technologii)

Kierunek

Biogospodarka

Stopień

I

Semestr

II

Rodzaj Zajęć

Wykład

Wymiar

15 godzin

Forma Zaliczenia

Test

Opis przedmiotu:

Celem wykładu jest przedstawienie zagadnień i problemów z zakresu podstaw ogólnej chemii bio-organicznej. Wykład w sposób prosty będzie omawiał elementy chemii organicznej w tym strukturę i reaktywność podstawowych klas związków organicznych. Następną grupą zagadnień będą elementy biochemii i biokatalizy oraz chemii związków naturalnych ze szczególny uwzględnieniem chemii protein, kwasów nukleinowych i katalizy enzymatycznej. W ostatniej części wykład obejmie podstawy chemii polimerów w tym bio-makromolekuł wprowadzając do chemii polimerów naturalnych i polimerów otrzymywanych ze źródeł odnawialnych. Wykład powinien być przeprowadzony w semestrze poprzedzającym zajęcia laboratoryjne. Zajęcia laboratoryjne obejmują podstawowe techniki preparatywne stosowane w procesach organicznych i biochemicznych.

Literatura:

  1. J. McMurry Chemia Organiczna, PWN Warszawa 2003
  2. H. Hart, L. E. Craine, D. J. Hart, C. M. Hadad Chemia Organiczna krótki kurs, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2008