Naturalne Prekursory Substancji Aktywnych

Konsultacje

środa 10–12, p. 48 (Gmach Technologii Chemicznej)

Kierunek

Biogospodarka

Stopień

I

Semestr

III

Rodzaj Zajęć

Wykład

Wymiar

30 h

Forma Zaliczenia

Test

Opis przedmiotu: