Laboratorium Technologiczne

Konsultacje

środa 10–12, p. 48 (Gmach Technologii Chemicznej)

Kierunek

Technologia Chemiczna

Specjalność

Chemia Medyczna

Stopień

II

Semestr

I

Rodzaj Zajęć

Laboratorium + Projekt

Wymiar

75 h (laboratorium) + 30 h (projekt)

Forma Zaliczenia

Sprawozdanie / Projekt procesowy + Prezentacja

Opis przedmiotu:

Literatura:

1. red. L. Synoradzki, J. Wisialski, Projektowanie procesów technologicznych, OWPW, Warszawa, 2006.
2. N. G. Anderson, Practical Process Research and Development, Academic Press, San Diego, San Francisco, New York, Boston, London, Sydney, Tokyo, 2000.