Optymalizacja i Sterowanie Procesami Technologicznymi

Konsultacje

środa 10–12, p. 48 (Gmach Technologii Chemicznej)

Kierunek

Technologia Chemiczna

Specjalność

Technologia Chemiczna i Kataliza

Stopień

II

Semestr

I

Rodzaj Zajęć

Wykład i Warsztaty

Wymiar

9 h wykładu + 6 h warsztatów

Forma Zaliczenia

Test

Opis przedmiotu:

Literatura: