Projektowanie Procesów Biotechnologicznych – Laboratorium Projektowe

Konsultacje

piątek 12–14, p. 48 (Gmach Technologii Chemicznej)

Kierunek

Biotechnologia

Stopień

I

Semestr

VI

Rodzaj Zajęć

Laboratorium Projektowe

Wymiar

45 godzin

Forma Zaliczenia

Kolokwium + Prezentacja + Projekt

Opis przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do wykorzystywania komputera przy opracowywaniu założeń do projektu procesowego. Przewidziano komputerowe wspomaganie wszystkich niezbędnych etapów projektowania procesu (bio)technologicznego.

W ramach tematów zaproponowanych przez wykładowców z Zakładu Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych (np. otrzymywania enancjomerów kwasu mlekowego w bakteriach, otrzymywania 2-fenyloetanolu z użyciem drożdży, otrzymywania zeaksantyny w hodowli wgłębnej) studenci zajmą się poszukiwaniem informacji naukowych, patentowych i technicznych, zapoznaniem się z programami użytkowymi do: pisania wzorów i równań chemicznych oraz wykonywania schematów i bilansów będących elementami projektu procesowego.

Efektem finalnym będzie opracowanie przez studentów założeń do projektu procesowego, których najważniejsze elementy będą prezentowane i oceniane podczas wystąpienia końcowego.

 

Literatura:

  1. Bortel, H. Koneczny, Zarys technologii chemicznej, PWN, Warszawa, 1992.
  2. W. Bednarski, J. Fiedurek, Podstawy biotechnologii przemysłowej, WNT, Warszawa 2007
  3. Synoradzki, i inni, Projektowanie procesów technologicznych, I-IV, OWPW, 2010.
  4. G. Anderson, Practical Process Research and Development, Academic Press, 2012.
  5. Instrukcje obsługi stosowanych programów komputerowych.