Projektowanie Procesów Technologicznych – Laboratorium Komputerowe

Konsultacje

piątek 12–14, p. 48 (Gmach Technologii Chemicznej)

Kierunek

Technologia Chemiczna

Stopień

I

Semestr

V

Rodzaj Zajęć

Laboratorium komputerowe

Wymiar

30 godzin

Forma Zaliczenia

Dwa kolokwia + kurs e-learningowy

Opis przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do wykorzystania komputera przy opracowywaniu projektu procesowego. Przewidziano komputerowe wspomaganie wszystkich niezbędnych etapów projektowania procesu technologicznego, które będą tworzone w ramach Laboratorium Projektowego (semestr VI).

Przedmiot obejmuje zapoznanie się z programami użytkowymi do pisania wzorów i równań chemicznych oraz tworzenia schematów (ideowego technologicznego, Sankeya, Gantta) i bilansów (masowego, cieplnego).

Literatura:

1. red. L. Synoradzki, J. Wisialski, Projektowanie procesów technologicznych, OWPW, Warszawa, 2006.
2. N. G. Anderson, Practical Process Research and Development, Academic Press, San Diego, San Francisco, New York, Boston, London, Sydney, Tokyo, 2000.