Projektowanie Procesów Technologicznych – Laboratorium

Konsultacje

piątek 12–14, p. 48 (Gmach Technologii Chemicznej)

Kierunek

Biogospodarka

Stopień

I

Semestr

V

Rodzaj Zajęć

Laboratorium

Wymiar

30 godzin

Forma Zaliczenia

Sprawozdanie + Prezentacja

Opis przedmiotu:

Celem zajęć jest wykonanie przez studentów projektu procesowego na podstawie wiadomości z wykładu i laboratorium komputerowego uzyskanych w sem. V. W zespołach (5-6 osób), pod kierunkiem wybranego przez siebie głównego projektanta, analizują rozwiązania alternatywne nabywając umiejętności „myślenia technologicznego”. W oparciu o wyniki badań laboratoryjnych, uzyskane informacje literaturowe i techniczne, opracowują założenia do projektu procesowego, takie jak np. podział na procesy i operacje jednostkowe, schemat ideowy (block diagram), bilans masowy, schemat technologiczny (flow sheet), wykres Gantta, ocena ekonomiki procesu.

Przedmiot jest realizowany z wykorzystaniem innowacyjnych form i narzędzi kształcenia.

 

Literatura:

1. red. L. Synoradzki, J. Wisialski, Projektowanie procesów technologicznych, OWPW, Warszawa, 2006.
2. N. G. Anderson, Practical Process Research and Development, Academic Press, San Diego, San Francisco, New York, Boston, London, Sydney, Tokyo, 2000.