Projektowanie Procesów Technologicznych – Wykład

Konsultacje

piątek 12–14, p. 48 (Gmach Technologii Chemicznej)

Kierunek

Biogospodarka

Stopień

I

Semestr

V

Rodzaj Zajęć

Wykład

Wymiar

30 godzin

Forma Zaliczenia

Egzamin pisemnny

Materialy

Wykłady

Kompleksowość PPT
Badania literaturowe
Badania patentowe
Koncepcja chemiczna
Koncepcja technologiczna
Zasady technologiczne
Schemat ideowy
Bilans masowy
Schemat technologiczny
Ekonomika
Bilans cieplny
Inne elementy PP
Dojrzałość technologii
Od Lab do Inst Przem
Wymagania prawne

Opis przedmiotu:

Celem zajęć jest poznanie metodyki opracowywania technologii syntezy chemicznej i biochemicznej pod kątem projektowania i wdrażania procesu technologicznego w skali przemysłowej.

Omawiane zagadnienia to:

  • Optymalna organizacja cyklu badawczo-projektowo-wdrożeniowego, koncepcja chemiczna i technologiczna (badania i rozwój), zasady technologiczne, modelowanie procesu, powiększanie skali, podział na procesy i operacje jednostkowe.
  • Elementy projektu procesowego, takie jak: schemat ideowy (block diagram), zużycie surowców, bilans masowy i cieplny, dobór aparatury, schemat technologiczny (flow sheet), opis przebiegu procesu, automatyzacja, zagrożenia i bezpieczeństwo pracy, kontrola analityczna, ochrona środowiska, korozja i materiałoznawstwo, założenia dla branż projektowych).
  • Cykl realizacji inwestycji przemysłowej, ekonomika procesu, dojrzałość  technologii do wdrożenia.
  • Podkreśla się  potrzebę wykorzystania wiedzy zdobytej na wcześniejszych latach studiów, do projektowania technologicznego.
  • Wskazuje się na sposoby „myślenia technologicznego” i podejmowania decyzji.

Literatura:

1. red. L. Synoradzki, J. Wisialski, Projektowanie procesów technologicznych, OWPW, Warszawa, 2006.
2. N. G. Anderson, Practical Process Research and Development, Academic Press, San Diego, San Francisco, New York, Boston, London, Sydney, Tokyo, 2000.

Wykłady

Kompleksowość PPT
Badania literaturowe
Badania patentowe
Koncepcja chemiczna
Koncepcja technologiczna
Zasady technologiczne
Schemat ideowy
Bilans masowy
Schemat technologiczny
Ekonomika
Bilans cieplny
Inne elementy PP
Dojrzałość technologii
Od Lab do Inst Przem
Wymagania prawne