Przemysł chemiczny w Polsce i na świecie

Konsultacje

środa 10–12, p. 48 (Gmach Technologii Chemicznej)

Kierunek

Technologia Chemiczna – Profil Praktyczny

Stopień

I

Semestr

III

Rodzaj Zajęć

Wykład + Seminarium

Wymiar

15 + 15 h

Forma Zaliczenia

Test + Projekt i Prezentacja

Opis przedmiotu:

Literatura:

1. red. L. Synoradzki, J. Wisialski, Projektowanie procesów technologicznych, OWPW, Warszawa, 2006.
2. N. G. Anderson, Practical Process Research and Development, Academic Press, San Diego, San Francisco, New York, Boston, London, Sydney, Tokyo, 2000.