Technologia Produktów Farmaceutycznych

Prowadzący

dr hab. inż. Dominik Jańczewski, prof. PW (koordynator)

dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur

Konsultacje

środa 16.00-18.00, p. 28 (Pawilon, Gmach Technologii)

Kierunek /Specjalność/

Technologia Chemiczna /Chemia Medyczna/

Rodzaj Zajęć

Wykład /30 godzin/

Forma Zaliczenia

Test

Literatura:

  1. G. Patrick „Chemia Leków – Krótkie wykłady”, PWN Warszawa 2012.
  2. R. B. Silverman „Chemia Organiczna w Projektowaniu Leków”, WNT Warszawa 2004.
  3. C. Walsh, T. Wencewicz ” Antibiotics – Challenges Mechanisms Opportunities, ASM Press, Washington DC 2016.
  4. R. H. Muller, G. H. Hildebrand „Technologia nowoczesnych postaci leków”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998.
  5. S. Janicki, A. Fiebig, M. Sznitowska „Farmacja Stosowana”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, wyd. IV, Warszawa 2002.
  6. A. Chmiel, S. Grudziński, „Biotechnologia i chemia antybiotyków”, PWN, Warszawa 1998.
  7. L. Synoradzki, J. Wisialski, Projektowanie procesów technologicznych, OWPW, Warszawa, 2006.