Technologie wykorzystujące surowce odnawialne

Konsultacje

środa 10–12, p. 48 (Gmach Technologii Chemicznej)

Kierunek

Biogospodarka

Stopień

I

Semestr

III

Rodzaj Zajęć

Wykład + Laboratorium

Wymiar

30 godzin + 15 godzin

Forma Zaliczenia

Test + Sprawozdanie

Opis przedmiotu:

 

Literatura: