Zarządzanie Produkcją

Konsultacje

piątek 12–14, p. 48 (Gmach Technologii Chemicznej)

Kierunek

Biogospodarka

Stopień

I

Semestr

II

Rodzaj Zajęć

Wykład

Wymiar

15 godzin

Forma Zaliczenia

Test wielokrotnego wyboru

Opis przedmiotu:

Celem zajęć jest omówienie podstawowych pojęć dotyczących zarządzania produkcją czyli umiejętnego połączenia zagadnień natury organizacyjnej, technicznej (technologicznej i konstrukcyjnej) i ekonomicznej (koszty). W ramach przedmiotu studenci zostaną zapoznani ze podstawowymi informacjami o strukturze i planach przedsiębiorstwa, organizacji produkcji, metodach planowania przebiegu produkcji i sterowania nim. Dowiedzą się jak przygotowaniem produkcji, wytwarzaniem produktu, jakością produkcji i produktu oraz wybranymi aspektami finansowymi zarządzania produkcją.

Literatura:

1. E. Grandys – Podstawy zarządzania produkcją, Difin, Warszawa, 2013.
2. E. Pająk – Zarządzanie produkcją, PWN, Warszawa, 2013.