Zarządzanie Jakością i Produktami Chemicznymi

Konsultacje

piątek 12–14, p. 48 (Gmach Technologii Chemicznej)

Kierunek

Technologia Chemiczna

Stopień

I

Semestr

VII

Rodzaj Zajęć

Wykład

Wymiar

30 godzin

Forma Zaliczenia

Test wielokrotnego wyboru

Opis przedmiotu:

Przedmiot obejmuje podstawowe pojęcia dotyczące jakości, systemów zarządzania jakością oraz regulacji dotyczących produkcji i obrotu chemikaliami. Studenci zapoznają się z głównymi elementami systemu zarządzania jakością zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001 (SZJ), przebiegiem procesów certyfikacji SZJ i akredytacji. Poznają dobrą praktykę wytwarzania (GMP) specyficzny system jakości wytwarzania produktów dla przemysłu farmaceutycznego, weterynaryjnego oraz kosmetycznego. W ramach wykładu przedstawione zostaną regulacje prawne w zakresie rejestracji, oceny i udzielenia zezwolenia (REACH) oraz klasyfikacji, oznakowania i pakowania chemikaliów (CLP)

Literatura:

1. A. Hamrol – Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa, 2007.
2. B. Gajdzik, A. Wyciślik – Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. Pol. Śl., Gliwice, 2010.
3. B. Hancyk – ADR, REACH, CLP Niebezpieczne chemikalia – Poradnik, Atest, Kraków, 2012.
4. R. Wolniak, B. Skotnicka-Zasadzień – Zarządzanie jakością dla inżynierów, Wyd. Pol. Śl., Gliwice, 2010.