A Gadomskaosiagnieciapublikacje 2021

New polyester biodegradable scaffolds for chondrocyte culturing: Preparation, properties, and biological activity

Gadomska-Gajadhur Agnieszka (PW), Kruk Aleksandra (WUM), Dulnik Judyta (IPPT PAN) i Chwojnowski Andrzej (IBIB PAN) opublikowali pracę zatytułowaną „New polyester biodegradable scaffolds for chondrocyte culturing: Preparation, properties, and biological activity” w: Journal of Applied Polymer Science (vol. 138, nr 13, 2021, ss. 50089, DOI:10.1002/app.50089 ). Praca opisuje badania komórkowe z wykorzystaniem chondrocytów natywnych pozyskanych od pacjentów na rusztowaniach komórkowych z PLA. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.