D Janczewski

Stypendium doktoranckie w projekcie NCN Opus 2023

Konkurs na stypendium doktoranckie w projekcie Narodowego Centrum Nauki  

Metoda kontrolowanej modyfikacji polimerów na etapie „post-polimeryzacji” i jej zastosowanie do otrzymywania polimerowych czynników zaburzających strukturę ściany komórkowej (ConPPM)

Chemiczna modyfikacja polimerów po etapie polimeryzacji (post polymerization modification, PPM) jest ważnym narzędziem, pozwalającym na zmiany w strukturze makromolekuł. Są to zmiany zazwyczaj nieosiągalne innymi metodami. W projekcie ConPPM opracowujemy nowe techniki modyfikacji polimerów (PPM) i staramy się zrozumieć mechanizmy reaktywności sąsiadujących centrów ulokowanych wzdłuż łańcucha polimerowego. Pozwoli to na opracowanie metod prowadzenia procesu PPM w sposób kontrolowany, umożliwiający otrzymanie ściśle zdefiniowanej architektury produktu polimerowego. Dodatkowym zadaniem projektu będzie weryfikacja przydatności otrzymanych materiałów do wybranych zastosowań biomedycznych (ze szczególnym uwzględnieniem właściwości przeciwbakteryjnych), w których dobrze zdefiniowana architektura molekularna jest kluczowym parametrem odpowiedzialnym za aktywność biologiczną. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej:

dominik.janczewski@pw.edu.pl

http://biomat.ch.pw.edu.pl/projekty/ConPPM/

Wymagania:

  • ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku: chemia, technologia chemiczna, biotechnologia, inżynieria materiałowa lub pokrewnych, nie później niż do 15 września 2023,
  • silna motywacja do pracy i kariery naukowej,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury specjalistycznej oraz redagowanie tekstów naukowych,
  • ukończony proces rekrutacji do szkoły doktorskiej Politechniki Warszawskiej nie później niż do 1 października 2023,
  • zainteresowanie zagadnieniami syntezy organicznej, chemii polimerów lub biochemii membrany komórkowej będą dodatkowymi atutami.

Oferujemy:

Pracę w interdyscyplinarnym zespole entuzjastów, ratowanie ludzkości przed antybiotykoopornymi bakteriami oraz stypendium w ramach szkoły doktorskiej PW https://sd.pw.edu.pl/ + stypendium z grantu.

Wybór kandydata odbędzie się w trzech etapach:

1 – ocena na podstawie przesłanych dokumentów (do 30 czerwca 2023),

2 – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami (do 7 lipca 2023),

3 – kwalifikacja do szkoły doktorskiej (lipiec – wrzesień 2023), w trzecim etapie uczestniczy tylko jeden kandydat,

termin rozpoczęcia pracy badawczej: październik 2023.

Wymagane dokumenty: (1) list motywacyjny, życiorys naukowy wraz z listą publikacji (z dopiskiem: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”); (2) odpis dyplomu pierwszego stopnia studiów; (3) spis przedmiotów realizowanych podczas studiów wraz z ocenami; (4) dane kontaktowe osoby, która mogłaby udzielić referencji (np. promotora pracy magisterskiej). Dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres dominik.janczewski@pw.edu.pl do dnia 30 czerwca 2023.