D Janczewski

Stypendium doktoranckie w projekcie NCN Opus – wydłużony termin

By 13 maja, 2022 4 lipca, 2022 No Comments

Oferujemy stypendium doktoranckie w projekcie NCN Opus: „Metoda kontrolowanej modyfikacji polimerów na etapie „post-polimeryzacji” i jej zastosowanie do otrzymywania polimerowych czynników zaburzających strukturę ściany komórkowej (ConPPM)”  Kierownik projektu: Dominik Jańczewski

W projekcie ConPPM opracowujemy nowe techniki modyfikacji polimerów (PPM) i staramy się zrozumieć mechanizmy reaktywności sąsiadujących centrów ulokowanych wzdłuż łańcucha polimerowego. Pozwoli to na opracowanie metod na prowadzenie procesu PPM w sposób kontrolowany, związany ze ściśle zdefiniowaną architektury produktu polimerowego. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej:

dominik.janczewski@pw.edu.pl

http://biomat.ch.pw.edu.pl/projekty/ConPPM/

Szukamy entuzjastów nauki zainteresowanych zagadnieniami syntezy organicznej, chemii polimerów lub biochemii membrany komórkowej.

Więcej o wymaganiach konkursu

Termin składania dokumentów wydłużony do 14.08.2022