O Nas

Zajmujemy się materiałami i technologiami z pogranicza nauk chemicznych i biologicznych. Nasze zainteresowania to szczególnie wykorzystanie polimerów w różnych obszarach zastosowań biomedycznych.

Polimery oddziałujące z dwuwarstwą lipidową znajdują zastosowanie w transporcie molekuł przez błonę komórkową lub też gdy zależy nam na jej zniszczeniu.  Takie makromolekuły pozwalają  na transport genów do wnętrza komórki spełniając funkcję syntetycznych wektorów DNA, lub też stanowią substancję niszczące ścianę komókową bakterii. To drugie zastosowanie jest szczególnie istotne z powodu narastającego problemu antybiotykooporności.

Inżynieria tkankowa jest dyscypliną naukową, która proponuje nowe, alternatywne rozwiązania, zmieniające sposób podejścia do leczenia przy pomocy przeszczepów oraz uzupełnień ubytków narządów lub tkanek. Głównym jej celem jest otrzymanie materiału biologicznego, dzięki któremu możliwe byłoby zastąpienie, przywrócenie lub podtrzymanie podstawowych funkcji uszkodzonych tkanek lub całych narządów. Materiał ten powinien mieć strukturę biochemiczną w pełni przypominającą tkankę naturalną, z jej charakterystycznymi właściwościami mechanicznymi. Aby proces regeneracji tkanki przebiegał z odpowiednią wydajnością niezbędne są rusztowanie (nośnik, podłoże), komórki hodowlane w środowisku in vitro (poza organizmem), które integrują się z rusztowaniem. Istotna jest także obecność różnego rodzaju czynników wzrostu oraz hormonów czy witamin na powierzchni takiego rusztowania.

Proces rekonstrukcji uszkodzonych tkanek jest wieloetapowy. Pierwszym etapem jest pobranie z organizmu pacjenta lub innego dawcy, fragmentu tkanki. Etap ten nazywany jest biopsją. Pozyskany materiał poddaje się obróbce, która polega na oddzieleniu komórek od otaczającej je wewnątrz organizmu macierzy. Tak przygotowane komórki hoduje się i namnaża. Następnym etapem jest wysiewanie komórek na rusztowaniach (ang. scaffold) komórkowych. Dodatkowo stosuje się na tym etapie czynniki wzrostu, w celu przyspieszenia proliferacji. Kolejnym krokiem jest hodowla komórek na powierzchni nośnika. Podczas tego etapu rusztowanie kostne wraz z namnożonymi komórkami może znajdować się na szalce bądź w jałowej komorze reaktora. Ostatnim etapem jest wprowadzenie rusztowania z namnożonymi komórkami do organizmu pacjenta.

O biopolimerach opowie Pawel

Współpracujemy: