Publikacje

2020

Biocompatible Catalysts for Lactide Polymerization—Catalyst Activity, Racemization Effect, and Optimization of the Polymerization Based On Design of Experiments

By A Gadomska, P Ruskowski, publikacje 2020

Dr Agnieszka Gadomska-Gajadhur i dr Paweł Ruśkowski opublikowali nową pracę w czasopiśmie Organic Process Research &Development ( 2020, 24, 8, 1435–1442) zatytułowaną: Biocompatible Catalysts for Lactide Polymerization—Catalyst Activity, Racemization Effect, and Optimization of the Polymerization Based On Design of Experiments„. W pracy pokazano ze odpowiednia zasadowość katalizatora potrafi racemizować centrum chiralne w kwasie mlekowym. Dzięki temu odkryciu możliwe jest otrzymywanie poli-L-laktydu o ściśle zaprojektowanej zawartości centrów D.  Jest to szczególnie ważne w aplikacjach biomedycznych polilaktydu. Czas degradacji oraz właściwości mechaniczne są ściśle związane z zawartością centrów D.  Zachęcamy do szerszego zapoznania się z tematem: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.oprd.0c00149

Kinetics of polycondensation of sebacic acid with glycerol

By A Gadomska, P Ruskowski, publikacje 2020

W czasopiśmie ORGANIC PROCESS RESEARCH & DEVELOPMENT (24 (6), s. 1104-1111) opublikowaliśmy nową pracę „Kinetics of polycondensation of sebacic acid with glycerol” autorstwa Grzegorza Matyszczaka, Michała Wrzecionka, Agnieszki Gadomskiej-Gajadhur i Pawła Ruśkowskiego. W pracy zastosowaliśmy pomiary widm w podczerwieni do wyznaczenia kinetyki polikondensacji.  Zapraszamy do lektury: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.oprd.0c00110

 

Wewnętrzne życie szminki – wpływ wosków i olejów na stabilność kosmetyków w formie sztyftu

By A Gadomska, osiagniecia, publikacje 2020

Ukazała się nowa publikacja w czasopiśmie Polish Journal of Cosmetology (23(1), 18-22) autorstwa Anny Laudańskiej-Maj (Bell PPHU) oraz Agnieszki Gadomskiej-Gajadhur (WCh PW) zatytułowana ” Wewnętrzne życie szminki – wpływ wosków i olejów na
stabilność kosmetyków w formie sztyftu
„. Praca opisuje procesy wewnętrzne zachodzące  szminkach w całym cyklu ich „życia”. Zachęcamy do przeczytania.

Hydrophilic Quaternary Ammonium Ionenes – Is There an Influence of Backbone Flexibility and Topology on Antibacterial Properties?

By publikacje 2020

Ukazała się nasza nowa publikacja w macromolecular Bioscience

Kopiasz, R. J.; Tomaszewski, W.; Kuźmińska, A.; Chreptowicz, K.; Mierzejewska, J.; Ciach, T.; Jańczewski, D.

Hydrophilic Quaternary Ammonium Ionenes – Is There an Influence of Backbone Flexibility and Topology on Antibacterial Properties?

Macromol. Biosci. 2020, 6, 2000063.

https://doi.org/10.1002/mabi.202000063 

Poly-L-lactide scaffolds with super pores obtained by freeze-extraction method

By A Gadomska, osiagniecia, P Ruskowski, publikacje 2020

Pojawiła się nowa publikacja pt: Poly-L-lactide scaffolds with super pores obtained by  freeze-extraction method” w czasopiśmie Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials autorstwa Moniki Budnickiej, Doroty Kołbuk (IPPT PAN), dr Pawła Ruśkowskiego i dr Agnieszki Gadomskiej-Gajadhur. Praca dotyczy modyfikacji polilaktydowych substytutów kostnych za pomocą polimetakrylanów. W artykule opisano wpływ powłoki na morfologię, właściwości oraz opowiedz komórek kostnych. Zachęcamy do lektury.

link do publikacji

Kinetics of Polycondensation of Sebacic Acid with Glycerol

By A Gadomska, osiagniecia, P Ruskowski, publikacje 2020

Pracownicy Zespołu BioMatu dr inż Paweł Ruśkowski oraz dr inż Agnieszka Gadomska-Gajadhur opublikowali pracę zatytułowaną „Kinetics of Polycondensation of Sebacic Acid with Glycerol”. Praca powstała w ramach projektu Diamentowy Grant kierowanego przez doktoranta Michała Wrzecionka z Zespołu BioMat . Obliczenia kinetyczne zostały wykonane przez Grzegorza Matyszczaka z Katedry Technologii Chemicznej. Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.

link do publikacji

 

Manufacturing of substitutes for spongy bone with increased absorbability

By A Gadomska, osiagniecia, P Ruskowski, publikacje 2020

Ukazała się nowa publikacja zespołu BioMatu w czasopiśmie Chemical and Process Engineering pt.: „Manufacturing of substitutes for spongy bone with increased absorbability „. Praca dotyczy otrzymywania substytutów kości gąbczastej o zwiększonej nasiąkliwości. Ten efekt uzyskano przez wprowadzenie powłoki z Eudragitu®. Zachęcamy do zapoznania się z pracą autorstwa Moniki Budnickiej, Agnieszki Gadomskiej-Gajadhur oraz Pawła Ruśkowskiego.

DOI: 10.24425/cpe.2019.130215

 

2019

2018

 • Sebai, A.; Ruśkowski, P.; Bijak, V.; Gadomska-Gajadhur, A.; Kruk, A.; Synoradzki, L. Direct Synthesis of Polylactide (PLA)-Chlorphenesin Prodrug and Optimization Thereof with the Aid of DOE. Org. Process Res. Dev. 2018, 22, 21-26.
 • Kruk, A.; Gadomska-Gajadhur, A.; Dulnik, J.; Rykaczewska, I.Ruśkowski, P.Sebai, A.; Synoradzki, L. Evaluation of functional properties and fibroblast growth on squashy cellular scaffolds. Polymers 2018, 63, 270-274.
 • Budnicka, M.; Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.; Synoradzki, L. Biodegradable polymers for the treatment of tuberculosis Part II. Requirements and characteristics of materials. Polymers 201863, 3-9.
 • Guo, S.; Kwek, M. Y.; Toh, Z. Q.; Pranantyo, D.; Kang, E.-T.; Loh, X. J.; Zhu, X.; Jańczewski, D.; Neoh, K.-G. Tailoring polyelectrolyte architecture to promote cell growth and inhibit bacteria adhesion. ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 7882–7891.
 • Guo, S.; Pranantyo, D.; Kang, E.-T.; Loh, X. J.; Zhu, X.; Jańczewski, D.; Neoh, K.-G. Dominant albumin-surface interactions under independent control of surface charge and wettability. Langmuir 201834, 1953−1966.
 • He, T.; Jańczewski, D.; Guo, S.; Man, S. M.; Jiang, S.; Tan, W. S. Stable pH responsive layer-by-layer assemblies of partially hydrolysed poly(2-ethyl-2-oxazoline) and poly(acrylic acid) for effective prevention of protein, cell and bacteria surface attachment. Colloids Surf. B 2018, 161, 269-278.
 • Gadomska-Gajadhur, A.; Synoradzki, L.; Ruśkowski, P. Poly(lactic acid) for Biomedical Application – Synthesis of Biocompatible Mg Catalyst and Optimization of Its Use in Polymerization of Lactide with the Aid of Design of Experiments, Org. Process Res. Dev, 2018, 22, 1167–1173.

2017

 • Song, J.; Tan, Y. N.; Jańczewski, D.; Hempenius, M. A.; Xu, J.; Tan, H. R.; Vancso, G. J. Poly(ferrocenylsilane) Electrolytes as Gold Nanoparticle Foundry: “Two-in-One” Redox Synthesis and Electrosteric Stabilization, and Sensing Applications. Nanoscale 20179, 19255-19262.
 • Basiak, D.; Dobrzycki, L.; Socha, P.; Rzepiński, P.; Plichta, A.; Bujnowski, K.; Synoradzki, L.; Orłowska, N.; Ziemkowska, W. Aminophenolates of aluminium, gallium and zinc: Synthesis, characterization and polymerization activity. Appl. Organomet. Chem. 201731, e3748.
 • Gan, L.; Sangeeth, C. S. S.; Li, Y.; Jańczewski, D.; Song, J.; Nijhuis, C. A. Tuning charge transport across junctions of ferrocene-containing polymer brushes on ITO by controlling the brush thickness and the tether lengths. Eur. Polym. J. 2017, 97, 282-291.
 • Przytulska, M.; Kruk, A.; Kulikowski, J.L.; Wojciechowski, C.; Gadomska-Gajadhur, A.; Chwojnowski, A. Comparative assessment of polyvinylpyrrolidone type of membranes based on porosity analysis. Desalination Water Treat. 2017, 75, 18-25.
 • Brzozowska, A. M.; Maassen, S. J.; Rong, R. G. Z.; Benke, P. I.; Lim, C.-S.; Marzinelli, E. M.; Jańczewski, D.; Teo, S. L.-M.; Vancso, G. J. Effect of Variations in Micro-patterns and Surface Modulus on Marine Fouling of Engineering Polymers. ACS Appl. Mater. Interfaces 20179, 17508−17516.
 • Zawada, K.; Plichta, A.; Jańczewski, D.; Hajmowicz, H.; Florjańczyk, Z.; Stępień, M.; Sobiecka, A.; Synoradzki, L. Esters of tartaric acid, a new class of potential “double green” plasticizers. ACS Sustainable Chem. Eng. 2017, 5, 5999–6007.
 • Kruk, A.; Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.; Chwojnowski, A.; Synoradzki, L. Otrzymywanie polilaktydowych rusztowań komórkowych o strukturze gąbczastej – badania wstępne i optymalizacja. Polimery 2017, 62, 118-126.
 • Kruk, A.; Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.; Chwojnowski, A.; Dulnik, J.; Synoradzki, L. Preparation of biodegradable semi-permeable membranes as 3D scaffolds for cell cultures. Desalination Water Treat. 2017, 64, 317-323.
 • Chwojnowski, A.; Kruk, A.; Wojciechowski, C.; Dulnik, J.; Sajkiewicz, P. The depedence of the membrane structure on the non-woven forming the macropores in the 3D scaffolds preparation. Desalination Water Treat. 2017, 64, 324-331.
 • Sobiecka, A.; Synoradzki, L.; Hajmowicz, H.; Zawada, K. Tartaric Acid and its Derivatives. Part 17. Synthesis and Applications of Tartrates. Org. Prep. Proc. Int. 2017, 49, 1-27.

2016

 • Bujnowski, K.; Synoradzki, L.; Darlak, R. C.; Zevaco, T. A.; Dinjus, E. Semi-synthetic zwitterionic rifamycins: a promising class of antibiotics; survey of their chemistry and biological activities. RSC Advances 20166, 114758-114772.
 • Czajka, P.; Hajmowicz, H.; Synoradzki, L.; Wisialski, J.; Zawada, K. Kinetic Research of O,O′-Dibenzoyltartaric Anhydride Synthesis: Tartaric Acid and Its O-Acyl Derivatives. Part 12 Org. Process Res. Dev. 2016, 20, 1702-1708.
 • Guo, S.; Zhu, X.; Li, M.; Shi, L.; Ong, J. L. T.; Jańczewski, D.; Neoh, K. G. Parallel control over surface charge and wettability using polyelectrolyte architecture: effect on protein adsorption and cell adhesion. ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 30552−30563.
 • Guo, S.; Zhu, X.; Jańczewski, D.; Lee, S. S. C.; He, T.; Teo, S. L. M.; Vancso, G. J. Measuring protein isoelectric points by AFM-based force spectroscopy using trace amounts of sample. Nat. Nanotechnol. 2016, 11, 817- 823.
 • Krasiński, A.; Wierzba, P.; Grudzień, A.; Hajmowicz, H.; Zawada, K.; Synoradzki, L. Pervaporation applied for dewatering of reaction mixture during esterification. Chemical and Process Engineering 2016, 37, 121-131.
 • Tumiłowicz, P.; Synoradzki, L.; Sobiecka, A.; Arct, J.; Pytkowska, K.; Safarzyński, S. Bioactivity of Baltic amber – fossil resin. Polimery, 2016, 61, 347-356.
 • Kruk, A.; Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.; Przybysz, A.; Bijak, V.; Synoradzki, L. Optymalizacja otrzymywania sfer polilaktydowych zawierających neomycynę, z wykorzystaniem matematycznych metod planowania doświadczeń. Przemysł Chemiczny, 201695, 766-769.
 • Gan, L.; Song, J.; Guo, S.; Jańczewski, D.; Nijhuis, C. A. Side chain effects in the packing structure and stiffness of redox-responsive ferrocene-containing polymer brushes. Eur. Polym. J. 2016, 83, 517–528.
 • Zhu, X.; Guo, S.; He, T.; Jiang, S.; Jańczewski, D.; Vancso, G. J. Engineered, robust polyelectrolyte multilayers by precise control of surface potential for designer protein, cell and bacteria adsorption. Langmuir 2016, 32, 1338-1346.
 • He, T.; Jańczewski, D.; Jana, S.; Parthiban, A.; Guo, S. Zhu, X.; Lee, S. S. C.; Parra-Velandia, F. J.; Teo, S. L. M.; Vancso, G. J. Efficient and robust coatings using poly(2-methyl-2-oxazoline) and its copolymers for marine and bacterial fouling prevention. J. Polym. Sci. A Polym. Chem. 2016, 54, 275-283.

2015

 • Strzelec, M.; Jerzak, A.; Synoradzki, L. Potentiometric determination of trace acidic impurities in lactide. Journal of Analytical Chemistry, 2015, 70, 1267-1270.
 • Bernaś, U.; Hajmowicz, H.; Synoradzki, L. Nucleophilic ring-opening reaction of nonsymmetrically substituted tartaric acid anhydride as a tool for the synthesis of totally differentiated tartaric acid derivatives. Tetrahedron 201571, 4047–4052.
 • Puniredd, S. R.; Jayaraman, S.; Gandhimathi, C.; Ramakrishna, S.; Venugopal, J. R.; Wei, Y. T.; Guo, S.; Quintana, R.; Jańczewski, D.; Srinivasan, M. P. Deposition of zwitterionic polymer brushes in a dense gas medium. Journal of Colloid and Interface Science 2015448, 156-162.
 • Guo, S.; Jańczewski, D.; Zhu, X.; Quintana, R.; He, T.; Neoh, K. G. Surface charge control for zwitterionic polymer brushes: tailoring surface properties to antifouling applications. Journal of Colloid and Interface Science 2015452, 43–53.
 • Gadomska, A.; Mierzejewska, J.; Ruśkowski, P.; Synoradzki, L. Otrzymywanie sfer polilaktydowych zawierających paracetamol. Przemysł Chemiczny, 201594, 1676–1678.
 • Jiang, S.; Sreethawong, T.; Lee, S. S. C.; Low, M. B. J.; Brzozowska, A. M.; Teo, S. L. M.; Vancso, G. J.; Jańczewski, D.; Han, M. Y. Fabrication of copper nanowire films and their incorporation into polymer matrices for antibacterial and marine antifouling applications. Advanced Materials Intefaces, 20152, 1400483.
 • Bujnowski, K.; Synoradzki, L.; Zevaco, T. A.; Dinjus, E.; Augustynowicz-Kopeć, E.; Napiórkowska, A. Rifamycin antibiotics – New compounds and synthetic methods. Part 4: Study of the reaction of 3-formylrifamycin SV with secondary amines and ketones. Tetrahedron2015, 71, 158-169.

2014

 • Gadomska, A.; Warych, I.; Ruśkowski, P.; Synoradzki, L. Otrzymywanie nanosfer polilaktydowych. Przemysł Chemiczny, 2014, 93, 1011-1014.

2013

 • Wisialski, J.; Sirak, J.; Synoradzki, L., Ruśkowski, P. Design and construction of the model research installation for synthesis of polylactide. Chemik 201367, 220-222.
 • Wesela-Bauman, G.; Boinski, T.; Dominiak, P.; Hajmowicz, H.; Synoradzki, L.; Wierzbicki, M.; Woliński, B.; Woźniak, K.; Zawada, K. Tartaric acid and its O-acyl derivatives. 7. Crystal structure of O-p-anisoyl-D-tartaric acid and its dimethylammonium salt trihydrate Journal of Structural Chemistry 201354, 155-158.

2012

 • Bujnowski, K.; Synoradzki, L.; Zevaco, T.; Dinjus, E. Rifamycin antibiotics – New compounds and synthetic methods. Part 3: Study of the reaction of 3-formylrifamycin SV with primary amines and ketones. Tetrahedron 2012, 68, 5925-5934.
 • Madura, I. D.; Zachara, J.; Hajmowicz, H.; Synoradzki, L. Interplay of carbonyl-carbonyl, CH⋯O and CH⋯π interactions in hierarchical supramolecular assembly of tartaric anhydrides – Tartaric acid and its O-acyl derivatives: Part 11. Journal of Molecular Structure 20121017, 98-105.
 • Synoradzki, L.; Arct, J.; Safarzyński, S.; Hajmowicz, H.; Sobiecka, A.; Dankowska, E. Characteristics and application of Baltic amber in pharmaceutical and cosmetic industries. Przemysl Chemiczny 2012, 91, 89-94.
 • Madura, I.D.; Zachara, J.; Bernaś, U.; Hajmowicz, H.; Synoradzki, L. (2R,3R)-3-O-Benzoyl-N-benzyltartramide. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online 2012, 68, o1891-o1892.
 • Synoradzki, L.; Arct, J.; Safarzyński, S.; Hajmowicz, H.; Sobiecka, A.; Dankowska, E. Characteristics and application of Baltic amber in pharmaceutical and cosmetic industries. Przemysl Chemiczny 2012, 91, 89-94.
 • Włostowski, M.; Ruśkowski, P.; Synoradzki, L. Tartaric acid and its O-acyl derivatives. Part 10. Synthesis and applications of tartramides, tartrimides and O-acyltartramides and imides. Organic Preparations and Procedures International 201244 (5), 401-454.

2011

 • Ruśkowski, P.; Synoradzki, L.; Włostowski, M. Tartaric acid and its O-acyl derivatives. Part 8. Direct synthesis of novel N-substituted mono- and diacyltartrimides: Unusual reaction course. Arkivoc 2011 9, 142-154.
 • Górska, A.; Hajmowicz, H.; Kliś, T.; Serwatowski, J.; Synoradzki, L. 5-Carboxymethyl-2-(4-methylthiophenyl)-1,3,2-dioxaborolan-4-one: Synthesis, characterization and application in enantioselective reduction of ketones. Applied Organometallic Chemistry 2011, 25, 294-297.
 • Hajmowicz, H.; Wisialski, J.; Synoradzki, L. Direct hydrolysis of O,O′-dibenzoyltartaric anhydride – An alternative method for manufacture of the same acid: Tartaric acid and its O-acyl derivatives. Part 9 (1). Organic Process Research and Development 2011, 15, 427-434.
 • Madura, I.D.; Zachara, J.; Bernaś, U.; Hajmowicz, H.; Kliś, T.; Serwatowski, J.; Synoradzki, L. Interplay of O-H⋯O, C-H⋯O and carbonyl-carbonyl interactions in crystal structures of o-benzoyl-l-tartaric acid and its anhydride. Journal of Molecular Structure 2010, 984, 75-82.

2010

 • Bernaś, U.; Hajmowicz, H.; Madura, I.D.; Majcher, M.; Synoradzki; L., Zawada, K. Tartaric acid and its acyl derivatives. Part 5. Direct synthesis of monoacyltartaric acids and novel mono(benzoyl)tartaric anhydride: Unusual findings in tartaric acid acylation Arkivoc 2010, 11, 1-12.

2008

 • Włostowski, M.; Jańczewski, D.; Czarnocka, S.; Synoradzki, L. Rapid access to tricyclic ring system containing isoindolone by novel diastereoselective intramolecular aldol-type cyclization of N-substituted phthalimides. Synlett 2008, 20, 3198-3202.
 • Synoradzki, L.; Hajmowiez, H.; Wisialski, J.; Mizerski, A.; Rowicki, T. Calcium pantothenate. Part 3.1 Process for the biologically active enantiomer of the same via selective crystallization and racemization. Organic Process Research and Development 2008, 12, 1238-1244.
 • Bujnowski, K.; Adamczyk-Woźniak, A.; Synoradzki, L. o-aminomethylderivatives of phenols. Part 3. Mechanistic investigation of a Mannich reaction of phenols with N-methylenealkylamines. Arkivoc 2008, 13, 106-114.
 • Synoradzki, L.; Bernaś, U.; Ruśkowski, P. Tartaric acid and its O-acyl derivatives. Part 2. Application of tartaric acid and of O-acyl tartaric acids and anhydrides. Resolution of racemates. Organic Preparations and Procedures International 2008, 40,163-200.

2007

 • Bujnowski, K.; Adamczyk, A.; Synoradzki, L. o-aminomethyl derivatives of phenols. Part 2. Benzoxazines and dibenzylamines: Properties, structure, synthesis and purification. Organic Preparations and Procedures International 2007, 39, 417-446.
 • Zachara, J.; Madura, I.D.; Bernaś, U.; Synoradzki, L. The O,O′-diacetyl (R,R)-hydrogentartrate ester of (R)-pantolactone monohydrate. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online 2007, 63 (7).
 • Zachara, J.; Madura, I.D.; Bernaś, U.; Synoradzki, L. The O,O′-diacetyl (R,R)-hydrogentartrate ester of (S)-pantolactone. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online 2007, 63 (7).
 • Bujnowski, K.; Adamczyk, A.; Synoradzki, L. o-Aminomethyl derivatives of phenols. Part 1. Benzylamines: Properties, structure, synthesis and purification. Organic Preparations and Procedures International 2007, 39, 153-184.

2006

 • Bujnowski, K.; Synoradzki, L.; Zevaco, T.; Dinjus, E.; Augustynowicz-Kopeć, E.; Zwolska, Z. Study of the reaction of 3-formylrifamycin SV with gaseous ammonia and acetone. European Journal of Organic Chemistry 2006, 18, 4155-4163.
 • Rowicki, T.; Synoradzki, L.; Włostowski, M. Calcium pantothenate. Part 1. (R,S)-pantolactone technology improvement at the tonnage scale. Industrial and Engineering Chemistry Research 2006, 45 (4), 1259-1265.
 • Synoradzki, L.; Rowicki, T.; Włostowski, M. Calcium pantothenate. Part 2. Optimisation of oxynitrilase-catalysed asymmetric hydrocyanation of 3-hydroxy-2,2-dimethylaldehyde: Synthesis of (R)-pantolactone. Organic Process Research and Development 2006, 10, 103-108.

2005

 • Gliński, M.; Kościk, A.; Jerzak, A.; Synoradzki, L. Catalytic ketonisation over oxide catalysts. Part XI*. Cross-ketonisation of esters of aliphatic and aromatic acids. Polish Journal of Chemistry 2005, 79 995-1001.
 • Zachara, J.; Madura, I.; Hajmowicz, H.; Synoradzki, L. The hydrogen-bonding network in (+)-N-tosyl-L-glutamic acid. Acta Crystallographica Section C: Crystal Structure Communications 2005, 61, o181-o184.
 • Synoradzki, L.; Ruśkowski, P.; Bernaś, U. Tartaric acid and its O-acyl derivatives. Part 1. Synthesis of tartaric acid and O-acyl tartaric acids and anhydrides.Organic Preparations and Procedures International 2005, 37, 37-63.
 • Sporzyński, A.; Hofman, T.; Miśkiewicz, A.; Strutyńska, A.; Synoradzki, L. Vapor-liquid equilibrium and density of the binary system 1-phenylethylamine + toluene. Journal of Chemical and Engineering Data 2005, 50, 33-35.
 • Synoradzki, L.; Jańczewski, D.; Włostowski, M. Optimisation of ethyl(2-phthalimidoethoxy)acetate synthesis with the aid of DOE. Organic Process Research and Development 2005, 9, 18-22.

2004

 • Wlostowski, M.; Rowicki, T.; Synoradzki, L. Application of 1,1,3,3-tetramethylguanidine in the reaction of amino acids with pantolactone. Tetrahedron Asymmetry 2004, 15, 2333-2338.

2003

 • Synoradzki, L. The optimal way from laboratory to industrial facility. Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research 2003, 60, 229-236.
 • Jańczewski, D.; Synoradzki, L.; Włostowski, M. Transesterification of α-substituted esters mediated by potassium carbonate. Synlett 2003, 3, 420-422.
 • Bujnowski, K.; Synoradzki, L.; Dinjus, E., Zevaco; T., Augustynowicz-Kopeć; E., Zwolska, Z. Rifamycin antibiotics – New compounds and synthetic methods. Part 1: Study of the reaction of 3-formylrifamycin SV with primary alkylamines or ammonia. Tetrahedron 2003, 59, 1885-1893. 

2001

 • Jankowski, K.; Jerzak, A.; Sernicka-Poluchowicz, A.; Synoradzki, L. Multielement determination of major elements in polymer additives by microwave induced plasma atomic emission spectrometry after microwave digestion. Analytica Chimica Acta 2001, 440, 215-221.