dr hab. inż.

Agnieszka Gadomska-Gajadhur

Profesor Uczelni

t: +48 22 234 78 04
f: +48 22 625 53 17
e: agadomska@ch.pw.edu.pl
e: agnieszka.gajadhur@pw.edu.pl

Gmach Technologii Chemicznej. pok. 48

konsultacje:
środa 10.00-12.00 (semestr letni)
poniedziałek 8.00-10.00 (semestr zimowy)

researchgate
google scholar
repozytorium

Zainteresowania naukowe:

 • Polimery biodegradowalne do zastosowań biomedycznych
 • Hydrożele polimerowe
 • Polimery z pamięcią kształtu
 • Leki o kontrolowanym czasie uwalniania
 • Proleki wielkocząsteczkowe
 • Polimerowe nanocząstki
 • Skafolody polimerowe do hodowli tkanki chrzęstnej, kostnej i nabłonkowej
 • Polimerowe substytuty kości gąbczastej
 • Wypełnienia do leczenia osteoporozy
 • Elastyczne protezy naczyń krwionośnych
 • Nanowłokniny polimerowe

PolCyt

Tematy prac dyplomowych (2017/18):

Wybrane publikacje:

2020

● Budnicka, M.; Szymaniak, M.; Kołbuk-Konieczny, D.; Ruśkowski, P.; Gadomska-Gajadhur A. Biomineralization of poly-L-lactide spongy bone scaffolds obtained by freeze-extraction method JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART B – APPLIED BIOMATERIALS 2020, 108, 868-879, DOI:10.1002/jbm.b.34441.

Budnicka M.; Kołbuk D.; Ruśkowski P.; Gadomska-Gajadhur A.  Poly-L-lactide scaffolds with super pores obtained by freeze-extraction method  Journal of Biomedical Materials Research Part B-Applied Biomaterials 2020, 108 (8), 3162-3173, DOI:10.1002/jbm.b.34642.

● Gadomska-Gajadhur A.; Ruśkowski P. Biocompatible Catalysts for Lactide Polymerization—Catalyst Activity, Racemization Effect, and Optimization of the Polymerization Based On Design of Experiments, Organic Process Research & Development 2020,  24 (8), 1435-1442, DOI:10.1021/acs.oprd.0c00149.
● Gadomska-Gajadhur A.; Ruśkowski P.; Wrzecionek M.; Bandzerewicz A. Biologiczna ocena wyrobów medycznych – testy biokompatybilności biomateriałów, Wyroby Medyczne 2020, 4, 35-38.
● Gadomska-Gajadhur A.; Ruśkowski P.; Wrzecionek M.; Kolankowski K. Metody druku 3D do wytwarzania biomateriałów, Wyroby Medyczne 2020, 3,  46-48.
● Gadomska-Gajadhur A.; Nalepa M.; Laudańska-Maj A. Otrzymywanie kosmetyków prasowanych, Polish Journal of Cosmetology 2020, 23 (2), 77-82.
● Gadomska-Gajadhur A.; Laudańska-Maj A. Wewnętrzne życie szminki – wpływ wosków i olejów na stabilność kosmetyków w formie sztyftu, Polish Journal of Cosmetology 2020, 23 (1), 18-22.
Kołbuk-Konieczny D.; Jeznach O.; Wrzecionek M.; Gadomska-Gajadhur A. Poly(glycerol succinate) as an eco-friendly component of PLLA and PLCL fibres towards medical applications, Polymers 2020,  12 (8), 1-17, DOI:10.3390/POLYM12081731.
Kruk A.; Gadomska-Gajadhur A.;  Dulnik J.; Ruśkowski P. The influence of the molecular weight of polymer on the morphology, functional properties and L929 fibroblasts growth on polylactide membranes for tissue engineering,  International Journal of Polymeric Materials, 2020, ss. 1-13, DOI:10.1080/00914037.2020.1798440.
Matyszczak G.; Wrzecionek M.; Gadomska-Gajadhur A.; Ruśkowski P. Kinetics of polycondensation of sebacic acid with glycerol, Organic Process Research & Development 2020 , 24(6), 1104-1111, DOI:10.1021/acs.oprd.0c00110.
Wrzecionek M.; Ruśkowski P.; Gadomska-Gajadhur A.; Howis J.  Optimizing the conditions of PGSu synthesiswith simplex method, Chemical and Process Engineering 2020, 41 (2), 119-128, DOI:10.24425/cpe.2020.132535.

2019

● Budnicka, M.; Trzaskowska, J.;  Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P. ; Synoradzki, L. Preparation of polylactide scaffolds for cancellous bone regeneration – preliminary investigation and optimization of the process PURE AND APPLIED CHEMISTRY 2019, 91(9), 1509-1519.

● Kruk, A.; Gadomska-Gajadhur, A.; Rykaczewska, I.; Ruśkowski, P.; Dulnik, J.; Synoradzki, L. Influence of liquid pore precursors on morphology and mechanical properties of cells scaffolds obtained by dry inversion phase method JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART B – APPLIED BIOMATERIALS 2019, 107(4), 1079-1087, doi: 10.1002/jbm.b.34200.

● Sebai, A.; Ruśkowski, P.; Gadomska-Gajadhur, A.; Mierzejewska, J.; Kruk, A.; Synoradzki, L. The evaluation of antimicrobial properties of biodegradable chlorphenesin prodrug nanospheres POLIMERY 2019, 64(5), 327-332 doi: 10.14314/polimery.2019.5.2.

●  Nalepa, M.; Laudańska-Maj, A.; Gadomska-Gajadhur, A. Kosmetyki proszkowe – rutyna czy wyzwanie? POLISH JOURNAL OF COSMETOLOGY 2019, 22(2), 98-102.

● Budnicka, M.; Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.  Manufacturing of substitutes for spongy bone with increased absorbability CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING – INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA 2019, 40 (4), 411-423.

● Denis, P.; Wrzecionek,M.; Gadomska-Gajadhur,A.; Sajkiewicz, P. Poly(glycerol sebacate) – Poly(L-Lactide) nonwovens. Towards attractive material for tissue engineering formed by electrospinning POLYMERS 2019, 11(12), 2113

2018

● Schollenberger, M.; Staniek, T.; Paduch-Cichal, E.; Dasiewicz, B.; Gadomska-Gajadhur, A.; Mirzwa-Mróz, E. The activity of essential oils obtained from species and interspecies hybrids of the mentha genus against selected plant pathogenic bacteria ACTA SCIENTIARUM POLONORUM HORTORUM CULTUS 2018, 17(6), 167-174.

● Sebai, A.; Ruśkowski, P.; Bijak, V.; Gadomska-Gajadhur, A.; Kruk, A.; Synoradzki, L. Direct synthesis of PLA-chlorphenesin prodrug and optimization thereof with the aid of DOE ORGANIC PROCESS RESEARCH & DEVELOPMENT 2018, 22(1), 21-26.

● Gadomska-Gajadhur, A.; Synoradzki, L.; Ruśkowski, P. Poly(Lactic Acid) (PLA) for biomedical application – synthesis of biocompatible Mg catalyst and optimalization of its use in polymerization of lactide with aid of DOE ORGANIC PROCESS RESEARCH & DEVELOPMENT 2018, 22 (9), 1167-1173.

● Gadomska-Gajadhur, A.; Wrzecionek, M.; Matyszczak, G.; Piętowski, P.; Więcław, M.; Ruśkowski, P. Optimization of poly(glycerol sebacate) synthesis for biomedical purposes with the Design of Experiments ORGANIC PROCESS RESEARCH & DEVELOPMENT 2018, 22 (12), 1793-1800.

● Kruk, A.; Gadomska-Gajadhur, A.; Dulnik, J.; Rykaczewska, I.; Ruśkowski, P.; Sebai, A.; Synoradzki, L. Ocena właściwości użytkowych rusztowań komórkowych o strukturze gąbczastej oraz wzrostu na nich fibroblastów. POLIMERY 2018, 63 (4), 270-274.

● Budnicka, M.; Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.; Synoradzki, L. Polimery biodegradowalne w leczeniu gruźlicy cz. 2 – wymagania i charakterystyka materiałów POLIMERY 2018, 63 (1), 3-9.

● Laudańska-Maj, A.; Wrzecionek, M.; Ruśkowski, P.; Gadomska-Gajadhur, A. Zastosowanie surowców polimerowych w produktach do makijażu POLISH JOURNAL OF COSMETOLOGY 2018, 21(4), 323-326.

● Laudańska-Maj, A.; Ruśkowski, P.; Gadomska-Gajadhur, A. Nowe możliwości w recepturowaniu kosmetyków do makijażu przez zastosowanie pigmentów o zmodyfikowanej powierzchni  POLISH JOURNAL OF COSMETOLOGY 2018, 21 (2), 135-138.

● Budnicka, M.; Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P. Wytwarzanie polimerowych substytutów kości TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE 2018, 1, 56-61.

● Gadomska-Gajadhur, A.; Łojek, K.; Szymaniak, M.; Gadomska, A. Materiały porowate do regeneracji tkanki chrzęstnej i kostnej WYROBY MEDYCZNE 2018, 1 (3), 51-58.

● Stodulska, U.; Kruk, A.; Ruśkowski, P.; Gadomska-Gajadhur, A. Otrzymywanie polimerowych rusztowań komórkowych WYROBY MEDYCZNE 2018, 1 (5), 38-40.

2017

● Kruk, A.; Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.; Chwojnowski, A.; Synoradzki, L. Otrzymywanie polilaktydowych rusztowań komórkowych o strukturze gąbczastej – badania wstępne i optymalizacja, Polimery, 2017, 62, 118-126.

● Kruk, A.; Gadomska-Gajadhur, A.;  Ruśkowski, P.; Chwojnowski, A.; Dulnik, J.; Synoradzki, L. Preparation of biodegradable semi-permeable membranes as 3D scaffolds for cell cultures, Desalination and Water Treatment, 2017, 64, 317-323.

● Kruk, A.; Gadomska-Gajadhur, A.; Kulikowski, J.; Wojciechowski, C.; Chwojnowski, A.; Przytulska, M. Comparative assessment of polyvinylpyrrolidone type of membranes based on porosity analysis, Desalination and Water Treatment, 2017, 75, 18-25.

● Budnicka, M.; Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.; Synoradzki, L. Polimery biodegradowalne w leczeniu gruźlicy, Polimery, 2017, in print.

● Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.  Polilaktyd w zastosowaniach medycznych, Tworzywa sztuczne w przemyśle, 2017, 2, 32-35.

● Sebai, A.; Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.; Konopka, M.; Synoradzki, L. Preparation of methyl ester of L-serine, rozdział monografii, 176-185, Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute, 2017.

●Kruk, A.; Gadomska-Gajadhur,  A.; Ruśkowski, P.; Łojek, K.; Stodulska, U.; Synoradzki, L. The influence of the classic pore precursors on the morphology of polylesters membranes for tissue engineering, rozdział monografii, 87-99, Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute, 2017.

● Budnicka, M.; Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P. Preparation, characterization and antitubercular activity of polymeric nanoformulation of isoniazid, rozdział monografii, 40-51, Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute, 2017.

● Budnicka, M.;  Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P. Wytwarzanie polimerowych substytutów kości, rozdział monografii, …., Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2017.

● Gadomska-Gajadhur, A. ; Kruk, A.; Ruśkowski, P.; Sebai, A.;  Synoradzki, L. Zastosowanie skafoldów polilaktydowych do hodowli komórkowych, rozdział monografii, …., TEMPO s.c. Wrocław, 2017.

 

2016

● Kruk, A.; Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.; Przybysz, A.; Bijak, V.; Synoradzki, L. Optymalizacja otrzymywania sfer polilaktydowych zawierających neomycynę, z wykorzystaniem matematycznych metod planowania doświadczeń, Przemysł Chemiczny, 2016, 95, 766-769.

● Sebai, A.;  Gadomska-Gajadhur, A.;  Ruśkowski, P. Optymalizacja procesu otrzymywania nanosfer proleku polilaktydu z chlorofenezyną, Inżynieria I Aparatura Chemiczna, 2016, 55(5), 201-202.

● Budnicka (Łątka), M.; Gadomska-Gajadhur, A.;  Sebai A. Nanosfery polilaktydowe z izoniazydem – nowa metoda leczenia gruźlicy, rozdział monografii,  186-191, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2016.

● Kruk, A.; Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.;  Malinowska, I.;  Chwojnowski, A.;   Synoradzki  L.  The influence of the molecular weight of polymer on the morphology of polylactide-based membranes for tissue engineering, monography, 60-71, Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute 2016.

● Sebai (Przybysz), A.; Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski,P.; Synoradzki L. Polylactide scaffolds in tissue engineering, monography,  87-95,  Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute 2016.

● Sebai (Przybysz), A.; Budnicka (Łątka), M.;  Gadomska-Gajadhur, A.  Polilaktyd w systemach leków o kontrolowanym czasie uwalniania i inżynierii tkankowej, rozdział monografii, 210-213, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2016.

● Kruk, A.; Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.  Wpływ prekursorów porów na morfologię membran półprzepuszczalnych przeznaczonych do hodowli komórkowych, rozdział monografii, 254-264, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o. 2016.

● Kruk, A.; Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.  Modyfikacja powierzchni membran półprzepuszczalnych przeznaczonych do hodowli komórkowych, rozdział monografii, 106-122, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o. 2016.

● Budnicka (Łątka), M.;  Gadomska-Gajadhur, A.;  Ruśkowski, P.  Otrzymywanie nanosfer polilaktydowych z izoniazydem, rozdział monografii,  57-68, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o. 2016.

2015

● Ruśkowski, P.;  Gadomska-Gajadhur, A.; Synoardzki L. Otrzymywanie biodegradowalnych proleków izoniazydu, rozdział monografii, 188-191, wydawnictwo TEMPO s.c. Wrocław 2015.

● Gadomska-Gajadhur, A.;  Kruk, A.; Ruśkowski, P.; Synoradzki L. Wpływ dodatku porofora na morfologię skafoldów polilaktydowych, rozdział monografii,  294-297, Wydawnictwo TEMPO s.c. Wrocław 2015.

● Kruk, A.; Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski P. Zastosowanie bioresorbowalnych rusztowań w inżynierii tkankowej, rozdział monografii, 91-102, Wydawnictwo Tygiel 2015.

● Gadomska-Gajadhur, A.; Mierzejewska, J.; Ruśkowski, P.; Synoradzki, L. Otrzymywanie sfer polilaktydowych zawierających paracetamol, Przemysł Chemiczny, 2015, 94, 1676-1678.

2014

● Gadomska, A.; Warych, I.; Ruśkowski, P.; Synoradzki, L. Otrzymywanie nanosfer polilaktydowych. Przemysł Chemiczny201493, 1011-10014.

2013

● Gadomska, A.; Zając, A.; Wojtkiewicz, E.; Ruśkowski, P.; Synoradzki, L. Optymalizacja procesu otrzymywania połączeń kwasu gentyzynowego z polilaktydem, rozdział w monografii, 75-78, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2013.

● Gadomska, A.; Mierzejewska, J.; Ruśkowski, P.; Synoradzki, L.; Wojtkiewicz, E.; Zając, A. Synteza i badanie aktywności połączeń polilaktydu z pochodnymi fenolu, rozdział w monografii, 53-58 Wydawnictwo TEMPO s.c. Wrocław 2013.

● Ruśkowski, P.; Gadomska, A.; Synoradzki, L.; Wojtkiewicz, E.; Rybak, E.; Sekular, M. Optymalizacja otrzymywania polilaktydu do celów biomedycznych, rozdział w monografii, 176-179, Wydawnictwo TEMPO s.c. Wrocław 2013.

Patenty:

2015

● Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.; Kruk, A.; Synoradzki, L.; Chwojnowski, A. Sposób wytwarzania polilaktydowych skafoldów gąbczastych do hodowli nabłonka walcowatego, P‑415317, 2015.

● Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.; Kruk, A.; Synoradzki, L.; Chwojnowski, A. Sposób wytwarzania trójwymiarowych polilaktydowych dwuwarstwowych skafoldów do hodowli ekwiwalentów skóry, P‑413603, 2015.

● Gadomska-Gajadhur, A.; Kruk, A.;  Ruśkowski, P.; Synoradzki, L.;  Chwojnowski, A.;  Łukowska, E.;  Wojciechowski, C.; Dulnik, J.; Denis, P.;  Sajkiewicz, P. Szerokoporowate rusztowanie komórkowe typu 3D z poliestrów i sposób jego otrzymywania, P‑414353, 2015.

2016

● Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.; Synoradzki, L.; Wojtkiewicz E. Sposób wytwarzania amidu kwasu L-mlekowego i 4-aminofenolu, PL 224664, 2016.
● Bujnowski, K.; Synoradzki, L.; Zadrożny, R.; Dzienis, K.; Wisialski, J.; Jerzak, A.; Strzelec, M.; Ruśkowski, P.; Gadomska-Gajadhur, A.; Przedpełska, R.; Koziorowski, M.  Sposób wytwarzania katalizatora na bazie 2-etyloheksanianu Sn(II), PL 225745, 2016.

● Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.; Synoradzki, L. Sposób wytwarzania polilaktydu do celów biomedycznych, PL 225851, 2016.

● Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.; Synoradzki, L.; Jerzak A. Sposób otrzymywania 2‑etyloheksanianów wapnia, magnezu i cynku, PL 225850, 2016.

● Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.; Synoradzki, L.; Warych, I.; Przybysz, A.; Bijak, V. Sposób wytwarzania nanosfer polilaktydowych z substancją farmaceutycznie czynną, PL 225920, 2016.

2011

● Ochal, Z.; Gadomska, A. Sposób otrzymywania enancjomerów 2-(1-metylo-2-pirolidyno)etanolu, PL218348, 2011.

Zgłoszenia patentowe:

2014

● Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.; Synoradzki, L.; Mierzejewska, J.; Wojtkiewicz, E. Parzyszek, A. Sposób połączeń polilaktydu z pochodnymi fenolu, P‑409280, 2014.

Nagrody i wyróżnienia:

2016

● Najlepszy poster pt. „Polilaktyd w zastosowaniach medycznych” prezentowany w sesji plakatowej nr III podczas Interdyscyplinarnej Konferencji Młodych Naukowców KO-OPER FIELD 2016 (współautorzy: Agnieszka Sebai, Monika Budnicka)

● Najlepszy poster pt. „Nanosfery polilaktydowe z izoniazydem – nowa metoda leczenia gruźlicy” prezentowany w sesji plakatowej nr IV podczas Interdyscyplinarnej Konferencji Młodych Naukowców KO-OPER FIELD 2016 (współautorzy: Agnieszka Sebai, Monika Budnicka)

2015

● Nagroda Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Oddział Katowicki, za najlepszy poster pt. „Aktywność biologiczna nanosfer polilaktydowych zawierających chlorofenezyny” prezentowany podczas IV ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Pomiędzy Naukami – zjazd fizyków i chemików 2015 (współautorzy: Agnieszka Gadomska-Gajadhur, Paweł Ruśkowski, Ludwik Synoradzki)

2012

● Wyróżnienie za najlepszy komunikat naukowy wygłoszony na VI Kopernikańskim Seminarium Doktoranckim zatytułowany „Enzymatyczna polimeryzacja laktydu z otwarciem pierścienia”