Projektowanie Procesów Technologicznych

Projektowanie Procesów Technologicznych

Celem zajęć jest poznanie metodyki opracowywania technologii syntezy chemicznej i biochemicznej pod kątem projektowania i wdrażania procesu technologicznego w skali przemysłowej. Zajęcia składają się Wykładu (30 h) i Laboratorium komputerowego (30h) w semestrze V oraz Projektu w semestrze VI. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych przedmiotów znajdują się na stronach:

PPT – Wykład (V semestr)

PPT – Laboratorium komputerowe (V semestr)

PPT – Projekt (VI semestr)