osiagniecia

Obrona pracy doktorskiej Moniki Budnickiej

By 16 grudnia, 2020 No Comments

W dniu 27 listopada 2020 r. sukcesem zakończyła się publiczna obrona pracy doktorskiej dr inż. Moniki Budnickiej, GRATULUJEMY!

Praca nosi tytuł: „Otrzymywanie i charakteryzacja rusztowań z polilaktydu do regeneracji kości gąbczastej”, promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki, a promotorem pomocniczym  dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur.