Category

Uncategorized

OPTIMIZING THE CONDITIONS OF PGSu SYNTHESIS BY SIMPLEX METHOD

By A Gadomska, osiagniecia, P Ruskowski, Uncategorized

Ukazała się nowa publikacja pt.” OPTIMIZING THE CONDITIONS OF PGSu SYNTHESIS BY SIMPLEX METHOD” autorstwa Michała Wrzecionka, Joanny Howis, Pawła Ruśkowskiego i  Agnieszki Gadomskiej-Gajadhur. W publikacji wykorzystano metodę sipleksów do wyznaczenia optymalnych warunków syntezy poli(bursztynianu glicerolu). Badania realizowano w ramach Diamentowego Grantu, którego kierownikiem jest Michał Wrzecionek.  Zapraszamy do zapoznania się z nią: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/132535/edition/115800/content

Konkurs – doktorant stypendysta w projekcie PoCoDi

By Uncategorized

Poszukujemy entuzjastów, lubiących pracę w multidyscyplinarnym zespole na pograniczu chemii, mikrobiologii i biofizyki. Główne zadania badawcze to synteza polimerowych czynników przeciwbakteryjnych, badania ich interakcji z modelowymi membranami komórkowymi, fizykochemiczna charakterystyka oddziaływań polimer – błona komórkowa oraz badania mikrobiologiczne.

więcej informacji