Category

A Gadomska

Kinetics of Polycondensation of Citric Acid with Glycerol Based on a Genetic Algorithm

By A Gadomska, osiagniecia, P Ruskowski, publikacje 2021

Ukazała się najnowsza praca Zespołu zatytułowana „Kinetics of polycondensation of citric acid with glicerol based on genetic algoritm” w czasopiśmie Organic Procesess Research & Development (Org. Process Res. Dev. 2021, 25, 2, 271–281).  W pracy pokazano nietypowe podejście do wyznaczania kinetyki reakcji z zastosowanie algorytmu genetycznego. Wyniki prezentowane w artykule powstały w ramach projektu Miniatura 3 (PolCyt), kierowanego przez dr inż. Agnieszkę Gadomską-Gajadhur.

New polyester biodegradable scaffolds for chondrocyte culturing: Preparation, properties, and biological activity

By A Gadomska, osiagniecia, publikacje 2021

Gadomska-Gajadhur Agnieszka (PW), Kruk Aleksandra (WUM), Dulnik Judyta (IPPT PAN) i Chwojnowski Andrzej (IBIB PAN) opublikowali pracę zatytułowaną „New polyester biodegradable scaffolds for chondrocyte culturing: Preparation, properties, and biological activity” w: Journal of Applied Polymer Science (vol. 138, nr 13, 2021, ss. 50089, DOI:10.1002/app.50089 ). Praca opisuje badania komórkowe z wykorzystaniem chondrocytów natywnych pozyskanych od pacjentów na rusztowaniach komórkowych z PLA. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

Original method of imprinting pores in scaffolds for tissue engineering

By A Gadomska, osiagniecia, P Ruskowski, publikacje 2021

W styczniowym numerze czasopisma Polymers for Advanced Technologies ukazała się najnowsza publikacja Zespołu pt.: „Original method of imprinting pores in scaffolds for tissue engineering”. Autorami pracy są: A. Kruk (WUM), A. Gadomska-Gajadhur (PW), P. Ruśkowski (PW), P. Sajkiewicz (IPPT PAN), J. Dulnik (IPPT PAN) oraz A. Chwojnowski (IBIB PAN). Praca dotyczy orginalnej metody wytwarzania porów o zaprogramowanej morfologii z wykorzystaniem nanowłóknin żelatynowych. Zapraszamy do lektury (DOI: 10.1002/pat.5091).

Pierwszy projekt dotyczący biomateriałów z badaniami na zwierzętach

By A Gadomska, osiagniecia

W latach 2021-23 w zespole BioMat będzie realizowany projekt „Porowate, biodegradowalne implanty do regeneracji kości gąbczastej”. Kierownikiem Projektu jest dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur. W projekcie zostaną opracowane dwa typy rusztowań komórkowych dedykowanych leczeniu ubytków kostnych. Pierwszy to materiał przeznaczony do wypełnienia kanałów kostnych w rekonstrukcji ACL. Drugi to ciekłe wypełnienie kostne do zapobiegania złamaniom osteoporotycznym. Obydwa implanty będą wszczepiane do dużego modelu zwierzęcego – owcy wrzosówki. Zapraszamy do śledzenia strony projektu i facebooka.

Biocompatible Catalysts for Lactide Polymerization—Catalyst Activity, Racemization Effect, and Optimization of the Polymerization Based On Design of Experiments

By A Gadomska, P Ruskowski, publikacje 2020

Dr Agnieszka Gadomska-Gajadhur i dr Paweł Ruśkowski opublikowali nową pracę w czasopiśmie Organic Process Research &Development ( 2020, 24, 8, 1435–1442) zatytułowaną: Biocompatible Catalysts for Lactide Polymerization—Catalyst Activity, Racemization Effect, and Optimization of the Polymerization Based On Design of Experiments„. W pracy pokazano ze odpowiednia zasadowość katalizatora potrafi racemizować centrum chiralne w kwasie mlekowym. Dzięki temu odkryciu możliwe jest otrzymywanie poli-L-laktydu o ściśle zaprojektowanej zawartości centrów D.  Jest to szczególnie ważne w aplikacjach biomedycznych polilaktydu. Czas degradacji oraz właściwości mechaniczne są ściśle związane z zawartością centrów D.  Zachęcamy do szerszego zapoznania się z tematem: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.oprd.0c00149

Kinetics of polycondensation of sebacic acid with glycerol

By A Gadomska, P Ruskowski, publikacje 2020

W czasopiśmie ORGANIC PROCESS RESEARCH & DEVELOPMENT (24 (6), s. 1104-1111) opublikowaliśmy nową pracę „Kinetics of polycondensation of sebacic acid with glycerol” autorstwa Grzegorza Matyszczaka, Michała Wrzecionka, Agnieszki Gadomskiej-Gajadhur i Pawła Ruśkowskiego. W pracy zastosowaliśmy pomiary widm w podczerwieni do wyznaczenia kinetyki polikondensacji.  Zapraszamy do lektury: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.oprd.0c00110

 

OPTIMIZING THE CONDITIONS OF PGSu SYNTHESIS BY SIMPLEX METHOD

By A Gadomska, osiagniecia, P Ruskowski, Uncategorized

Ukazała się nowa publikacja pt.” OPTIMIZING THE CONDITIONS OF PGSu SYNTHESIS BY SIMPLEX METHOD” autorstwa Michała Wrzecionka, Joanny Howis, Pawła Ruśkowskiego i  Agnieszki Gadomskiej-Gajadhur. W publikacji wykorzystano metodę sipleksów do wyznaczenia optymalnych warunków syntezy poli(bursztynianu glicerolu). Badania realizowano w ramach Diamentowego Grantu, którego kierownikiem jest Michał Wrzecionek.  Zapraszamy do zapoznania się z nią: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/132535/edition/115800/content

Wewnętrzne życie szminki – wpływ wosków i olejów na stabilność kosmetyków w formie sztyftu

By A Gadomska, osiagniecia, publikacje 2020

Ukazała się nowa publikacja w czasopiśmie Polish Journal of Cosmetology (23(1), 18-22) autorstwa Anny Laudańskiej-Maj (Bell PPHU) oraz Agnieszki Gadomskiej-Gajadhur (WCh PW) zatytułowana ” Wewnętrzne życie szminki – wpływ wosków i olejów na
stabilność kosmetyków w formie sztyftu
„. Praca opisuje procesy wewnętrzne zachodzące  szminkach w całym cyklu ich „życia”. Zachęcamy do przeczytania.

Poly-L-lactide scaffolds with super pores obtained by freeze-extraction method

By A Gadomska, osiagniecia, P Ruskowski, publikacje 2020

Pojawiła się nowa publikacja pt: Poly-L-lactide scaffolds with super pores obtained by  freeze-extraction method” w czasopiśmie Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials autorstwa Moniki Budnickiej, Doroty Kołbuk (IPPT PAN), dr Pawła Ruśkowskiego i dr Agnieszki Gadomskiej-Gajadhur. Praca dotyczy modyfikacji polilaktydowych substytutów kostnych za pomocą polimetakrylanów. W artykule opisano wpływ powłoki na morfologię, właściwości oraz opowiedz komórek kostnych. Zachęcamy do lektury.

link do publikacji

Kinetics of Polycondensation of Sebacic Acid with Glycerol

By A Gadomska, osiagniecia, P Ruskowski, publikacje 2020

Pracownicy Zespołu BioMatu dr inż Paweł Ruśkowski oraz dr inż Agnieszka Gadomska-Gajadhur opublikowali pracę zatytułowaną „Kinetics of Polycondensation of Sebacic Acid with Glycerol”. Praca powstała w ramach projektu Diamentowy Grant kierowanego przez doktoranta Michała Wrzecionka z Zespołu BioMat . Obliczenia kinetyczne zostały wykonane przez Grzegorza Matyszczaka z Katedry Technologii Chemicznej. Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.

link do publikacji