Category

P Ruskowski

Biocompatible Catalysts for Lactide Polymerization—Catalyst Activity, Racemization Effect, and Optimization of the Polymerization Based On Design of Experiments

By A Gadomska, P Ruskowski, publikacje 2020

Dr Agnieszka Gadomska-Gajadhur i dr Paweł Ruśkowski opublikowali nową pracę w czasopiśmie Organic Process Research &Development ( 2020, 24, 8, 1435–1442) zatytułowaną: Biocompatible Catalysts for Lactide Polymerization—Catalyst Activity, Racemization Effect, and Optimization of the Polymerization Based On Design of Experiments„. W pracy pokazano ze odpowiednia zasadowość katalizatora potrafi racemizować centrum chiralne w kwasie mlekowym. Dzięki temu odkryciu możliwe jest otrzymywanie poli-L-laktydu o ściśle zaprojektowanej zawartości centrów D.  Jest to szczególnie ważne w aplikacjach biomedycznych polilaktydu. Czas degradacji oraz właściwości mechaniczne są ściśle związane z zawartością centrów D.  Zachęcamy do szerszego zapoznania się z tematem: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.oprd.0c00149

Poly-L-lactide scaffolds with super pores obtained by freeze-extraction method

By A Gadomska, osiagniecia, P Ruskowski, publikacje 2020

Pojawiła się nowa publikacja pt: Poly-L-lactide scaffolds with super pores obtained by  freeze-extraction method” w czasopiśmie Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials autorstwa Moniki Budnickiej, Doroty Kołbuk (IPPT PAN), dr Pawła Ruśkowskiego i dr Agnieszki Gadomskiej-Gajadhur. Praca dotyczy modyfikacji polilaktydowych substytutów kostnych za pomocą polimetakrylanów. W artykule opisano wpływ powłoki na morfologię, właściwości oraz opowiedz komórek kostnych. Zachęcamy do lektury.

link do publikacji

Kinetics of Polycondensation of Sebacic Acid with Glycerol

By A Gadomska, osiagniecia, P Ruskowski, publikacje 2020

Pracownicy Zespołu BioMatu dr inż Paweł Ruśkowski oraz dr inż Agnieszka Gadomska-Gajadhur opublikowali pracę zatytułowaną „Kinetics of Polycondensation of Sebacic Acid with Glycerol”. Praca powstała w ramach projektu Diamentowy Grant kierowanego przez doktoranta Michała Wrzecionka z Zespołu BioMat . Obliczenia kinetyczne zostały wykonane przez Grzegorza Matyszczaka z Katedry Technologii Chemicznej. Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.

link do publikacji

 

Manufacturing of substitutes for spongy bone with increased absorbability

By A Gadomska, osiagniecia, P Ruskowski, publikacje 2020

Ukazała się nowa publikacja zespołu BioMatu w czasopiśmie Chemical and Process Engineering pt.: „Manufacturing of substitutes for spongy bone with increased absorbability „. Praca dotyczy otrzymywania substytutów kości gąbczastej o zwiększonej nasiąkliwości. Ten efekt uzyskano przez wprowadzenie powłoki z Eudragitu®. Zachęcamy do zapoznania się z pracą autorstwa Moniki Budnickiej, Agnieszki Gadomskiej-Gajadhur oraz Pawła Ruśkowskiego.

DOI: 10.24425/cpe.2019.130215

 

Złoty medal na międzynarodowej wystawie wynalazków dla zespołu BioMatu

By A Gadomska, osiagniecia, P Ruskowski

W dniach 14-16 października 2019 roku odbyła się 13 edycja Międzynarodowej Wystawy Wynalazków “IWIS 2019”. Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Politechniką Warszawską. Każdego roku w wystawie biorą udział naukowcy reprezentujący ponad 25 krajów. Wynalazcy przedstawiają innowacje stanowiące przegląd osiągnięć technicznych, niektóre z nich wykorzystywane są już w praktyce, a inne oczekują na wdrożenie.

W trakcie tegorocznej wystawy Zespół BioMatu (w składzie Agnieszka Gadomska-Gajadhur, Monika Budnicka, Monika Szymaniak, Paweł Ruśkowski,  Anna Tytman, Michał Wrzecionek, Ludwik Synoradzki) został nagrodzony złotym medalem za projekt zatytułowany: Sposób wytwarzania dynamicznego substytutu kości gąbczastej wraz z powiązanymi rozwiązaniami. Pomysł na stworzenie nowego materiału, który ma szansę zrewolucjonizować ortopedię, podsunął chemikom – ortopeda Profesor Krzysztof Ficek. Materiał ten ma służyć jako rusztowanie dla komórek odbudowującej się kości, a nasączenie go czynnikiem biologicznym (np. osoczem bogatopłytkowym, komórkami macierzystymi) dodatkowo przyspieszy proces regeneracji tkanki.

Serdecznie gratulujemy !

Dyplom IWIS 2019

Nowa publikacja dotycząca substutu kości

By A Gadomska, osiagniecia, P Ruskowski, publikacje 2019

Ukazała się nowa publikacja pt.: „Biomineralization of poly‐l‐lactide spongy bone scaffolds obtained by freeze‐extraction method” w czasopiśmie JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART B – APPLIED BIOMATERIALS,  autorstwa: Moniki Budnickiej, Moniki Szymaniak, Doroty Kołbuk, Pawła Ruśkowskiego i Agnieszki Gadomskiej‐Gajadhur.

W publikacji opisano metodę biomineralizacji opracowanego w zespole substytutu kostnego. Proces biomineralizacji naśladuje naturalne zjawisko wysycana kości solami wapnia w trakcie jej odbudowy.

Zachęcamy do lektury.

publikacja

 

Nowa publikacja w prestiżowym Pure and Applied Chemistry

By A Gadomska, osiagniecia, P Ruskowski, publikacje 2019

Ukazała się nowa publikacja z naszego zespołu w prestiżowym Pure and Applied Chemistry:

M. Budnicka, J. Trzaskowska, A. Gadomska-Gajadhur, P. Ruśkowski, L. Synoradzki, Preparation of polylactide scaffolds for cancellous bone regeneration – preliminary investigation and optimization of the process, PURE AND APPLIED CHEMISTRY 2019, DOI: https://doi.org/10.1515/pac-2018-0708

Zachęcamy do przeczytania.