Category

publikacje 2021

Nasze publikacje z 2021 roku

Influence of lipid bilayer composition on the activity of antimicrobial quaternary ammonium ionenes, the interplay of intrinsic lipid curvature and polymer hydrophobicity, the role of cardiolipin

By D Janczewski, osiagniecia, publikacje 2021

W czasopiśmie Colloids and Surfaces B (vol 207,  112016) ukazała się nasza nowa publikacja: „Influence of lipid bilayer composition on the activity of antimicrobial quaternary ammonium ionenes, the interplay of intrinsic lipid curvature and polymer hydrophobicity, the role of cardiolipin.”

by: Rafał J. Kopiasz, Alicja Rukasz, Karolina Chreptowicz, Rafał Podgórski, Aleksandra Kuźmińska, Jolanta Mierzejewska, Waldemar Tomaszewski, Tomasz Ciach, Dominik Jańczewski

Highlights:

• Series of ionenes with substantial bioactivity against model microorganisms.

• An unusual drop of activity following increase of polymer hydrophobicity.

• Vesicles containing cardiolipin are sensitive toward more hydrophilic ionenes.

• For certain vesicles and concentrations hydrophobic ionenes can reduce release of a dye.

Kinetics of Polycondensation of Citric Acid with Glycerol Based on a Genetic Algorithm

By A Gadomska, osiagniecia, P Ruskowski, publikacje 2021

Ukazała się najnowsza praca Zespołu zatytułowana „Kinetics of polycondensation of citric acid with glicerol based on genetic algoritm” w czasopiśmie Organic Procesess Research & Development (Org. Process Res. Dev. 2021, 25, 2, 271–281).  W pracy pokazano nietypowe podejście do wyznaczania kinetyki reakcji z zastosowanie algorytmu genetycznego. Wyniki prezentowane w artykule powstały w ramach projektu Miniatura 3 (PolCyt), kierowanego przez dr inż. Agnieszkę Gadomską-Gajadhur.

New polyester biodegradable scaffolds for chondrocyte culturing: Preparation, properties, and biological activity

By A Gadomska, osiagniecia, publikacje 2021

Gadomska-Gajadhur Agnieszka (PW), Kruk Aleksandra (WUM), Dulnik Judyta (IPPT PAN) i Chwojnowski Andrzej (IBIB PAN) opublikowali pracę zatytułowaną „New polyester biodegradable scaffolds for chondrocyte culturing: Preparation, properties, and biological activity” w: Journal of Applied Polymer Science (vol. 138, nr 13, 2021, ss. 50089, DOI:10.1002/app.50089 ). Praca opisuje badania komórkowe z wykorzystaniem chondrocytów natywnych pozyskanych od pacjentów na rusztowaniach komórkowych z PLA. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

Original method of imprinting pores in scaffolds for tissue engineering

By A Gadomska, osiagniecia, P Ruskowski, publikacje 2021

W styczniowym numerze czasopisma Polymers for Advanced Technologies ukazała się najnowsza publikacja Zespołu pt.: „Original method of imprinting pores in scaffolds for tissue engineering”. Autorami pracy są: A. Kruk (WUM), A. Gadomska-Gajadhur (PW), P. Ruśkowski (PW), P. Sajkiewicz (IPPT PAN), J. Dulnik (IPPT PAN) oraz A. Chwojnowski (IBIB PAN). Praca dotyczy orginalnej metody wytwarzania porów o zaprogramowanej morfologii z wykorzystaniem nanowłóknin żelatynowych. Zapraszamy do lektury (DOI: 10.1002/pat.5091).

Controlled post-polymerization modification through modulation of repeating unit reactivity: Proof of concept discussed using linear polyethylenimine example

By D Janczewski, osiagniecia, publikacje 2021

Nasza nowa publikacja ukazała się właśnie w czasopiśmie Polymer

Highlights

• Controlled post-polymerization modification method leading to well-defined product

• Reactivity modulation of polymer repeating units

• The influence of field effect on PEI alkylation process

• Numerical simulation of controlled post-polymerization modification

Regulation of Lipid Bilayer Ion Permeability by Antibacterial Polymethyloxazoline‐Polyethyleneimine Copolymers

By publikacje 2021

Ukazała się nasza nowa publikacja w ChemBioChem DOI: 10.1002/cbic.202000656

Dominika Kozon, Piotr Bednarczyk, Adam Szewczyk, Dominik Jańczewski

Regulation of Lipid Bilayer Ion Permeability by Antibacterial Polymethyloxazoline‐Polyethyleneimine Copolymers

The black lipid membrane technique was used to investigate the membrane‐permeabilization abilities of a series of amphiphilic antimicrobial polymers. The most potent antibacterial polymer induces step‐like current behavior typical for an ion‐channel.